1.Modül: GİRİŞ

Kursu Hazırlayan:

Kursun Amacı

STEM ve değerler eğitimi günümüz eğitim anlayışının en önemli unsurlarındandır. STEM ve değerler eğitiminin bir arada olduğu etkinlikler, öğrencilerinakademik gelişimlerinin yanında kişilik gelişimlerine de katkı sağlar. Bu kursun amacı öğretmenlerin  STEM ve değerler eğitimi konusunda bilgilenmelerini sağlamak, STEM ve Değerler Eğitiminin bir  arada sunulduğu etkinlikler hazırlamak ve bu etkinlikleri eTwinning projelerine nasıl entegre edecekleri konusunda öğretmenlere yol göstermektir. Kursumuzun sonunda örnek etkinlikler hazırlanacaktır.

Kursun Modülleri

1.Modül: Giriş

2.Modül:STEM Yaklaşımı Ve Felsefesi

3.Modül:Değerler Eğitimi ve Değerler Eğitimi Yaklaşımları

4.Modül:2023 Eğitim  Vizyonunda Değerler Eğitimi Ve STEM

5.Modül:STEM ve Değerler Eğitimini Bağdaştıran Etwinning Projesi Örneği

6.Modül:STEM ve Değerler Eğitiminin Harmanlandığı  Etkinlik Örneği