4.Modül:2023 Eğitim Vizyonunda Değerler Eğitimi Ve STEM

2023 Eğitim Vizyonu Belgesi ve Kendi Paradigmamızı Yaratmak

2023 Eğitim Vizyonu Belgesinde  kendine ait bir ruhu ,felsefesi ve gayeleri olan ,her yönüyle evrensel özgün bir pedagoji yaratabilmemiz için öncelikle eğitim sistemimizin kendi paradigmasını oluşturması gerektiği vurgulanmıştır. 

Peki Paradigma nedir? 

Paradigma(Yunanca παράδειγμα[para- arkası; deiknumi- göstermek)  “tipik örnek, belirgin kavram” anlamına gelir. 

  1. yüzyılda dilbilimci Saussure, benzer sözcükleri öbeklemede kullanmıştır. Daha sonra Thomas Samuel Kuhn(1922- 1996): Belirli bir alanda çalışan bilim adamlarının paylaştığı ortak değerler ve anlayışlar dizisine paradigma demiştir. Günümüzde: belli bir düşünce kalıbını, değerler dizisini ifade etmede kullanılır..(Yücel, 2019)

Kuhn’a göre felsefi anlamda paradigma, bir bilim alanını belli bir dönem yöneten ve kuramsal çerçevesini şekillendiren hakim görüştür. 

Yani paradigma:

1)Farklı kuram,model ve yaklaşımları içine alır  ,

2)Araştırmacının doğa,olgu ve olaylara bakışını yani dünya görüşünü ortaya koyar.

3) Bu sebepledir ki araştırmalarınız seçmiş olduğunuz paradigmaya göre şekillenir.

4) Alanınıza hakim olan paradigmayı bulabilmeniz için döneminizin önde gelen bilim insanlarının hangi paradigmayı benimsediğini bilmeniz yeterlidir. Bu hakim paradigmayı ortaya koyan en önemli ölçüttür.

5) Eğer var olan paradigma sorunları çözmek için yeterli olmuyorsa yeni bir paradigmanın oluşması gerekiyor demektir.(Eflatun,2018)

  • Bir paradigma neden değişir? Cevabı aşağıdaki videoda:

Eğer hakim olan eğitim paradigması artık amacına ulaşmıyorsa ve insanların gelişimine katkı sunmuyorsa değişir.

Bu başarısızlık neticesinde, bir önceki paradigma taraftarları her ne kadar direnç gösterseler de yeni bir paradigma ortaya çıkarak diğerinin yerini alır. Böylece yeni paradigmalar doğar. “(Eflatun, 2018) 

Paradigma değişiminin somut olarak anlatıldığı videomuzu izleyelim:

 

 

Videodan anlaşıldığı gibi eğer bir eğitim paradigması insanları geliştirmiyor köreltiyorsa değişmesinin zamanı gelmiştir.

2023 Eğitim Vizyonu Belgesinde  kendine ait bir ruhu ,felsefesi ve gayeleri olan ,her yönüyle evrensel özgün bir pedagoji yaratabilmemiz için öncelikle eğitim sistemimizin kendi paradigmasını oluşturması gerektiği vurgulanmıştır.

2023 Eğitim Vizyonu Belgesinde belirtildiği gibi ülkemizin ihtiyaçları ve şartları göz önünde bulundurularak evrensel olduğu kadar özgün olan yeni bir paradigma oluşturulsaydı  bu paradigmanın hangi ihtiyaçlarımızı daha çok karşılamasını beklerdiniz?Önce adınızı ve soyadınızı,okul adınızı yazıp ardından nedenlerini de ekleyerek cevaplarınızı aşağıdaki sorular kısmına  yazar mısınız?

2023 Eğitim Vizyonunun felsefesini  şu cümlelerle ifade edebiliriz.

Ayrıca 2023 Eğitim Vizyonun merkezinde insan yer aldığı için “değer eğitimi”ne büyük bir önem verildiğini aşağıdaki cümlelerden anlıyoruz:

2023 Eğitim Vizyonunda STEM 

2023 Eğitim Vizyonu İçerik ve Uygulama kısmı incelendiğinde ilkokuldan başlanarak tüm eğitim kademelerinde tasarım ve beceri atölyeleri açılmasından söz edilmektedir. Tasarım beceri atölyeleri nasıl olmalı:

“Tasarım-Beceri Atölyeleri ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde ortak bir amaç doğrultusunda tasarlanmış, çocuğun özellikle elini kullanmasını önemseyen, mesleklerle ilişkilendirilmiş işlikler olacaktır. “

“Bilmekten çok tasarlamanın, yapmanın, üretmenin ön plana çıkacağı bu atölyeler çocuğun kendisini, meslekleri, çevresini tanımasına yardımcı olacaktır. Bununla beraber bu atölyeler yeniçağın gerektirdiği problem çözme, eleştirel düşünme, üretkenlik, takım çalışması ve çoklu okuryazarlık becerilerinin kazandırılması için somut mekânlar olarak düzenlenecektir.”

 

 Tasarım ve beceri atölyeleriyle kazandırılması istenen hedeflere STEM tabanlı etkinliklerle ulaşılabilir.

Ancak bölümün başında da belirtildiği gibi 2023 Eğitim Vizyonu Belgesinde öğrencilerimizi iki kanatlı kuşlar olarak yetiştirmemiz gerektiği vurgusu vardır: