a.Çoktan Seçmeli Sınavlar

Cevaplayıcının cevabını, (sorunun doğru cevabı olasılığı olan) birtakım seçenekler arasından seçerek vermesini gerektiren sorulardan oluşan testlerdir. Doğru yanlış testleri seçenek sayısı iki olan çoktan seçmeli test olarak kabul edilir. Seçmeli testlerde sorulara madde denir. Madde, testin puanlanabilen en küçük birimidir.

Çoktan Seçmeli Sınavlarda Dikkat Edilecek Noktalar

1.Soru kökünün ve muhtemel cevapların açık kesin bilgiler içermesi gerekir.

2.Soru kökünün ve seçeneklerin dilbilgisine ve imla kurallarına uygun olması gerekir.

3.Seçeneklerden sadece bir tanesinin doğru olması gerekir.

4.Soru kökünün olumsuz olması anlama güçlüğü yaratacağından fazla kullanılmamalıdır. Mutlaka kullanılması gerekiyorsa altının çizilmesi gerekir.

5.Cevap sorunun içinde ima edilmemelidir.

6.Her sorunun seçenek sayısı eşit olmalıdır.

7.Hepsi-Hiçbiri gibi seçenekler çoğunlukla tercih edilmemelidir.

8.Rakam kullanılan seçenekler büyükten küçüğe veya tersi sıralı bir şekilde verilmelidir.

9.Soru kağıtları A-B-C gibi gruplara ayrılarak öğrencilerin kopya çekmesi engellenmelidir.

10.Cevaplar soru kağıdı üzerine değil, cevap formuna işaretlenmelidir.

11.Düzeltme formülü uygulanarak şans faktörü azaltılmalıdır.

Çoktan Seçmeli Sınavların Yararlı Yönleri

1.Değerlendirilmesi en objektif sınav türüdür.

2.Cevaplama ve puanlama süresi kısa olduğundan avantajlıdır.

3.Her türlü bilgiyi ölçer (bilgi-kavrama- uygulama-analiz-sentez değerlendirme)

4.Çok sorudan oluştuğu için kapsamı geniş, geçerliliği ve güvenirliliği yüksek bir sınavdır.

5.Bu sınav türünde elde edilen verilerle birçok istatistiksel işlem yapılabilir.

6.İlköğretimden üniversiteye kadar tüm öğretim kademelerinde kullanılır.

Çoktan Seçmeli Sınavların Sınırlı Yönleri

1.Hazırlanması zordur ve uzun zaman alır.

2.Soruların güçlük derecesini hazırlamak uzmanlık gerektirir.

3.Soruların farklı gruplar halinde hazırlanmaması durumunda kopya çekme ihtimali vardır.

Öğrencilerin kendi yorumlarını katması için uygun değildir