Başlarken: Kursumuzu Tanıyalım

Eğitim sistemi tüm dünyada değişiyor ve gelişiyor. Bunun en büyük sebebi her ne kadar birbiri içine geçmiş olsa da bireyler arasında oluşan kuşak farkı olarak ifade ediliyor. Şu an eğitim öğretim çağında bulunan nesil Z kuşağı olarak tanımlanıyor. Bu kuşak diğer tanımlı kuşaklardan daha keskin sınırlarla ayrılıyor. Bu noktada eğitimcilerin devinim içindeki bu kuşağı anlaması, eğitim sistemini buna göre yönetmesi ve kılavuzluk etmesi büyük önem taşıyor.

Genel olarak 2000 yılı ve sonrası doğan kuşak Z kuşağı olarak adlandırılıyor. Z kuşağının daha çok sanal iletişim tabanlı alt yapıya sahip olacağı düşünülmektedir. Çünkü bu kuşak teknolojiyi hızlı şekilde kavrayan, keyfine düşkün, kısa sürede işleri çözüme ulaştırmayı seven, ileri seviye teknolojiyi kullanabilen bir yapıya sahiptirler. Giyilebilir teknolojiyi yaşamlarının parçası olarak gören, yanlarında mutlaka dijital müzik çalar, telefon, tablet gibi cihazlar bulunduran bu kuşağa dijital yaşayan kuşakta denilmektedir.

Z kuşağı yaratıcılıklarının açığa çıkartıldığı aktivitelerden hoşlanırken, sonuç odaklı düşünüyorlar. Asosyal olarak yalnız yaşamayı tercih eden, kararsız ve tatminsiz bu kuşak doğuştan tüketim toplumu içinde doğmuştur. Adalet ve fırsat eşitliği kavramlarını önemseyen Z kuşağı, sosyal dünyalarında farklılaşmak yerine birbirlerine benzemek isterler.

Bu kuşağın, gelecekte hayatlarında fazlasıyla yapay zeka ve robot teknolojisi olacağı için sorgusuz yaşayacakları öngörülüyor. Buluş yöntemi ile öğrenen, meraklı ve üretken olan bu nesil akademik olarak çok diplomalı, çok yönlü olmayı tercih ediyor. Tüm bu öngörü ve bilimsel verilerin sonucunda, her geçen gün önemini arttıran dijital güvenlik kavramı da yetişmekte olan yeni neslin mutlak en önemli ihtiyacı olacaktır.

 

 

Bu noktada eTwinning projelerinde çok önemsenen kişisel verilerin kullanım ilkeleri, eSafety (Elektronik güvenlik) kavramı, eSafety Label portalı ve okul akreditasyonu, her yıl kutlanan güvenli internet günü, ülkemizinde imzaladığı e-Güvenlik ile ilgili uluslararası sözleşmeler bir tesadüf sonucu değil, doğru bir öngörü ve mükemmel bir kurgu ile ortaya çıkmıştır.

Günümüzde her geçen gün önemini arttıran dijital güvenlik kavramını biz eTwinning öğretmenlerinin eğitim öğretiminden sorumlu olduğumuz kuşağı çok iyi tanıyıp, e-Güvenlik alanında ki beklentilerini, ihtiyaçlarını tespit etmemiz gerekiyor.

Gelecek neslin ihtiyaçlarına ve beklentilerine göre yeni projeler, eğitim metotları ve/veya kavramlar ortaya çıkmaya devam etmektedir. eGüvenlik gelecek kuşağın en çok ihtiyacı olacak kavramlardan bir tanesidir. Ayrıca eTwinning okulu kavramının internet güvenliği, e-Güvenlik üzerine kurgulanması, işbirlikçi öğretimi ve eTwinning portalında yapılan çalışmaların da e-Güvenliği yaygınlaştırmayı önemsemesi de yine bir tesadüf değildir.

eSafety Label hakkında tüm detayların anlatıldığı bu eğitim çalışmasında 10 modül bulunuyor. Bu modüller:

Modül 1: eSafety Label Nedir?

Modül 2: Güvenlik Etiketi Basamakları

Modül 3: eSafety Label Portalı

Modül 4: eSafety Label Sistemine Kayıt

Modül 5: Değerlendirme Formu

Modül 6: Kaynaklar Bölümü

Modül 7: Vaka İncelemesi Bölümü

Modül 8: Okul Aksiyon Planı

Modül 9: eSafety+ Hakkında

Modül 10: Forum Bölümü

eSafety Label platformunun anlatıldığı bu çalışmanın tüm eTwinner öğretmenlerine yararlı olması dileğiyle.

 

Kurs Yönergesi:

  • Kurs için önerilen çalışma süresi, her bir modül için 1-2 gündür.
  • Kurs ilk, orta ve lise seviyesindeki tüm eğitimciler ve okul yöneticileri için hazırlanmıştır.
  • Kurs bitiminde sertifika alınabilmesi için her bir modül sonundaki basit düzeyde hazırlanmış mini sınavların (quiz) tamamlanması gerekmektedir.
  • Kurs içeriğinde kısa eğitim videoları bulunabilir. Eğer içerikte eğitim videosu varsa mutlaka izlenmelidir, çünkü mini sınavdan bir soru ilgili video da anlatılan eğitim içeriğinden gelecektir.
  • Her bir modül ve varsa alt sekmeleri açıldığında sağ üst köşede Mark Complete butonu bulunmaktadır. Bu buton o sayfa çalışıldıktan ve varsa mini sınav (quiz) yapıldıktan sonra mutlaka tıklanmalı Mark Incomplete yazısının görünmesi sağlanmalıdır. Aksi durumda o modülü tamamlamamış sayılırsınız.
  • Kursta yer alan Quiz’lerin mutlaka %100’ünün doğru cevaplanması gerekmektedir. Aksi durumda o modülü tamamlamamış sayılırsınız.
  • Kurs bitirme sertifikasını başlangıç sayfasından View Certificate butonuna tıklayıp alabilirsiniz. Bu buton ancak kurs tam olarak bitirildiğinde aktif hale gelecektir.
  • Kurs bitiminde, son modül ile beraber özel olarak kursa tanımlanmış bitirme rozetinizi kurs bitirme sertifikanız ile birlikte sosyal medyadan paylaşabilirsiniz.

Kurs Eğitmeni:

Önsöz:

“Meraklı, yaratıcı, sürekli öğrenen, kılavuzluk yapan, kendini sürekli öz değerlendiren, 21. yy bilgi ve becerilerinden haberdar, teknolojiyi araç olarak kullanmayı bilen, global vatandaşlık kavramını hisseden, öğrencileri kendi başına öğrenene doğru yönelten, öğrenen kuşakları iyi tanıyan ve analiz eden, işbirlikçi çalışmayı önemseyen ve geleceğe dokunmanın yolunun düşünce gücü özgür, hayal gücü geniş, değerler kavramını içine sindirmiş bireylerden geçtiğinin farkında olan, bilgiyi paylaşmayı seven bir eğitimci ya kesinlikle bir eTwinner’dır veya eTwinner olmalıdır.”

Kursuma Hoşgeldiniz…