Başlarken: Kursumuzu Tanıyalım

“Drone teknolojisi eğitim alanında matematiği, fiziği, elektroniği, meteorolojik olayları, uzayı, frekans spektrumlarını, ekolojiyi ve ekosistemi, kişisel verilerin ve özel hayatın gizliliğine dair kazanımları, uydu teknolojisini, nesnelerin internetini, yapay zekayı, robot otonom teknolojisini, proje tabanlı düşünmeyi ve daha birçok olguyu öğrencilere sevdirecek, öğrencilerin olaylara bakış açısını geliştirecek ve değiştirecek bir araçtır.”

 

 

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün, insansız hava araçları talimatında İHA tanımı; aerodinamik kuvvetler aracılığıyla sürekli uçuş yapma yeteneğinde olan, üzerinde (insan) pilot bulunmaksızın uzaktan İHA pilotu tarafından kontrol edilerek veya otonom operasyonu İHA pilotu tarafından planlanarak uçurulan ya da havada kalabilen hava aracı olarak belirtilmektedir.

Günümüzde İHA’lar, askerî ve taktiksel amaçların dışında sivil alanlarda da yaygın olarak kullanılmaya başlanmışlardır. Havadan video ve fotoğraf çekimleri, orman yangını gözetlemeleri, tarım sektörü, enerji nakil ve ulaşım hatları kontrolü, çevre denetimleri ve haritacılık sektörü gibi alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadırlar.

Dünya genelinde benzer sistemler için Drone, İHA, İHA sistemi veya uzaktan kontrol edilen hava aracı sistemi
gibi çok farklı ifadeler kullanılmaktadır. Bu kavramlar karmaşasını gidermek için, bu ifadelerin tarihsel sürecine
bakmak gerekmektedir.

Drone (erkek arı) ifadesi, İngiliz Queen Bee (kraliçe arı) insansız hedef uçak sisteminden esinlenerek, ABD Deniz
Kuvvetleri tarafından başlatılan hedef uçak projesinin ismi olarak 1936 yılında seçilmiştir. Sonrasında, tüm hedef uçaklar ve İHA sistemlerinin genel adı olarak kullanılmaya başlanmıştır.

1990’lı yıllarda askeri sektörün gelişmesine bağlı olarak “Drone” ifadesi yerine İnsansız Hava Aracı (İHA) (Unmanned Aerial Vehicle-UAV) ifadesi kullanılmaya başlanmıştır.

2010 yılına yaklaşırken, İHA’nın sadece uçan platformu ifade etmesi ve uçuş için platforma ilave olarak en
azından bir kontrol istasyonuna ve bir veri linkine ihtiyaç duyması nedeniyle, İHA Sistemi (Unmanned Aircraft System-UAS) ifadesi yaygınlaşmaya başlamıştır.

Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO)’nün 2011 yılında yayımladığı Circular 328 adlı dokümanda önemli bir
kısıtlamaya gidilerek, insan kontrolünde olmadan görev yapabilen (tam otonom) İHA sistemleri kapsam dışı bırakılmış ve Uzaktan Kontrol Edilen Hava Aracı Sistemi (Remotely Piloted Aircraft System-RPAS) ifadesi dokümanlara girmiştir. Bu değişiklik sonrasında RPAS ifadesi, hem sivil hem de askeri İHA sektöründe kullanılmaya başlanmıştır.

 

 

Drone teknolojisi ve Drone kodlaması eğitiminde Drone teknolojisi ile ilgili 9 modül, Drone kodlaması ile ilgili de 3 modül bulunuyor. Bunlar:

Modül 1: İHA Teknolojileri, Aerodinamik ve Performans

Modül 2: İtki Sistemleri

Modül 3: Rc, Avionik ve Görüntü Sistemleri

Modül 4: Otonom Uçuş ve Yer İstasyonu Sistemleri

Modül 5: İHA Mevzuatı ve Haberleşme Usulleri

Modül 6: SHGM Kurumuna Kayıt ve İHA 0 Eğitimi

Modül 7: Meteoroloji ve Uçuş Emniyeti

Modül 8: İHA Bakım ve Onarımı

Modül 9: Simülatör ile Drone Kullanma

Modül 10: Kodlanabilir Drone Çeşitleri

Modül 11: Temel Seviye Drone Kodlama

Modül 12: Kodlama ile Otonom Drone Uygulamaları

Toplam 12 modülden oluşan eğitim avionik sistemlerden, Drone simülatörüne; Drone bakımından Drone kodlamasına kadar çok geniş bir yelpazade hazırlandı.

Drone teknolojisi ve Drone kodlamasının anlatıldığı bu çalışmanın tüm eTwinner öğretmenlerine yararlı olması dileğiyle.

Kurs Yönergesi:

  • Kurs için önerilen çalışma süresi, her modül için 2-3 gündür.
  • Kurs ilk, orta ve lise seviyesindeki tüm eğitimciler ve okul yöneticileri için hazırlanmıştır.
  • Kurs bitiminde sertifika alınabilmesi için her bir modül sonundaki basit düzeyde hazırlanmış mini sınavların (quiz) tamamlanması gerekmektedir.
  • Kurs içeriğinde kısa eğitim videoları bulunabilir. Eğer içerikte eğitim videosu varsa mutlaka izlenmelidir, çünkü mini sınavdan bir soru ilgili video da anlatılan eğitim içeriğinden gelecektir.
  • Her bir modül ve varsa alt sekmeleri açıldığında sağ üst köşede Mark Complete butonu bulunmaktadır. Bu buton o sayfa çalışıldıktan ve varsa mini sınav (quiz) yapıldıktan sonra mutlaka tıklanmalı Mark Incomplete yazısının görünmesi sağlanmalıdır. Aksi durumda o modülü tamamlamamış sayılırsınız.
  • Kursta yer alan Quiz’lerin mutlaka %100’ünün doğru cevaplanması gerekmektedir. Aksi durumda o modülü tamamlamamış sayılırsınız.
  • Kurs bitirme sertifikasını başlangıç sayfasından View Certificate butonuna tıklayıp alabilirsiniz. Bu buton ancak kurs tam olarak bitirildiğinde aktif hale gelecektir.
  • Kurs bitiminde, son modül ile beraber özel olarak kursa tanımlanmış bitirme rozetinizi kurs bitirme sertifikanız ile birlikte sosyal medyadan paylaşabilirsiniz.

Kurs Eğitmeni:

Önsöz:

“Meraklı, yaratıcı, sürekli öğrenen, kılavuzluk yapan, kendini sürekli öz değerlendiren, 21. yy bilgi ve becerilerinden haberdar, teknolojiyi araç olarak kullanmayı bilen, global vatandaşlık kavramını hisseden, öğrencileri kendi başına öğrenene doğru yönelten, öğrenen kuşakları iyi tanıyan ve analiz eden, işbirlikçi çalışmayı önemseyen ve geleceğe dokunmanın yolunun düşünce gücü özgür, hayal gücü geniş, değerler kavramını içine sindirmiş bireylerden geçtiğinin farkında olan, bilgiyi paylaşmayı seven bir eğitimci ya kesinlikle bir eTwinner’dır veya eTwinner olmalıdır.”

Kursuma Hoşgeldiniz…

Drone, Dron, İHA1 eğitimi, Drone eğitimi, İHA0 eğitimi, Drone kodlama, Dji, Drone tavsiye, Air Block, Tello Drone, Drone ve Multikopter Modelleri, Drone eğitimi, İHA lisans eğitimi, İHA Drone Pilot Eğitimi, SHGM Onaylı Drone Pilot eğitimi, Drone Başlangıç ve Uçuş Eğitimi, Drone İHA Eğitimi Ehliyeti, iha 0 eğitimi, iha 1 eğitimi, Drone pilotluğu eğitimi, Rc, Avionik ve Görüntü Sistemleri, İHA Teknolojileri, Aerodinamik ve Performansı, itki sistemleri, İHA, Otonom Uçuş ve Yer İstasyonu Sistemleri, Simülatör ile Drone Kullanma, iha.shgm.gov.tr, İHA Drone pilot eğitimi