Başlarken: Kursumuzu Tanıyalım

İşbirlikçi, proje tabanlı öğrenmeyi çevrimiçi olarak sağlayan eTwinning Avrupa okul ortaklığı ağı, 2018 yılından itibaren “eTwinning Okulu” uygulamasını başlattı. Portal üzerinden belirlenen kriterleri sağlayan okullar ilk aşamada eTwinning okuluna aday gösteriliyor. Daha sonra yine portal üzerinden açılan başvuru kılavuzunu dolduran okullar ise değerlendirmeye alınıyor.İşbirlikçi, proje tabanlı öğrenmeyi çevrimiçi olarak sağlayan eTwinning Avrupa okul ortaklığı ağı, 2018 yılından itibaren eTwinning okulu uygulamasını başlattı. Portal üzerinden belirlenen kriterleri sağlayan okullar ilk aşamada eTwinning okuluna aday gösteriliyor. Daha sonra yine portal üzerinden açılan başvuru kılavuzunu dolduran okullar ise değerlendirmeye alınıyor.

eTwinning Okulu olarak seçilecek okulların özellikle e-güvenlik politikalarının ve uygulamalarının olması, okulların dünyaya açılan penceresi olan okul web sitelerinde eTwinning logo ve linklerinin olması, okullarda birden fazla eTwinning projesi yapan öğretmenlerin olması başvurunun temel kriterlerini oluşturuyor.

 

eTwinning portalı, öğretmenleri ortak paydalarda aynı çatı altında buluşturmanın ötesinde öğretmen yeterliliklerinin gelişimini eTwinning okulu çalışması ile ön plana çıkartıyor. Öğretmenlerin çevrim içi öğrenme kurslarına katılımları, portal üzerinden hazırladıkları projelerin niteliği ve niceliği sonucu kalite etiketi almaları, çevrimiçi etkinlikler hazırlamaları oldukça önemli hale geliyor.

eTwinning Okulu uygulaması, portal üzerinden projeler yapan öğretmenlerin bulundukları okuldaki diğer meslektaşlarına örnek olabilmelerine, yenilikçi eğitim anlayışında olan öğretmenlerin artmasına, önder olabilmelerine, okul yöneticilerine evrilen ve gelişen eğitim sistemini anlatabilmelerine, okullarının ve kendilerinin ulusal ve ulus ötesi farkındalık kazanmalarına olanak sağlıyor. Bunun yanı sıra gelecekte Erasmus+ eylem hareketleri ile şekillenecek okul hareketliliklerine ve daha kaliteli projeler oluşturulmasına da zemin hazırlıyor.

 

 

eTwinning Okulu başvuru sürecinde dikkat edilmesi, önem verilmesi gereken 100 ipucunun anlatıldığı bu çalışmada 10 modül ve her modülde 10’ar önemli ipucu bulunuyor. Bu modüller:

Modül 1: Ön Gereklilikler

Modül 2: 1. Aşama Gereklilikleri

Modül 3: 2. Aşama Gereklilikleri

Modül 4: Okul Web Sayfasının Önemi

Modül 5: eSafety Label Etiketi

Modül 6: Okulda e-Güvenlik Farkındalığı

Modül 7: eTwinning Aktiviteleri ve Uygulamaları

Modül 8: Eğitimcilerinin Mesleki Gelişimi

Modül 9: Okulun Stratejik Gelişimi

Modül 10: Doğruluk Beyan Formu ve Son Değerlendirme

eTwinning Okulu başvuru sürecindeki 100 önemli detayın anlatıldığı bu çalışmanın tüm eTwinner öğretmenlerine yararlı olması dileğiyle.

Kurs Yönergesi:
  • Kurs için önerilen çalışma süresi, başvuru formunun doldurulma aşamaları göz önüne alınarak 3 aydır.
  • Kurs ilk, orta ve lise seviyesindeki tüm eğitimciler ve okul yöneticileri için hazırlanmıştır.
  • Kurs bitiminde sertifika alınabilmesi için her bir modül sonundaki basit düzeyde hazırlanmış mini sınavların (quiz) tamamlanması gerekmektedir.
  • Kurs içeriğinde kısa eğitim videoları bulunabilir. Eğer içerikte eğitim videosu varsa mutlaka izlenmelidir, çünkü mini sınavdan bir soru ilgili video da anlatılan eğitim içeriğinden gelecektir.
  • Her bir modül ve varsa alt sekmeleri açıldığında sağ üst köşede Mark Complete butonu bulunmaktadır. Bu buton o sayfa çalışıldıktan ve varsa mini sınav (quiz) yapıldıktan sonra mutlaka tıklanmalı Mark Incomplete yazısının görünmesi sağlanmalıdır. Aksi durumda o modülü tamamlamamış sayılırsınız.
  • Kursta yer alan Quiz’lerin mutlaka %100’ünün doğru cevaplanması gerekmektedir. Aksi durumda o modülü tamamlamamış sayılırsınız.
  • Kurs bitirme sertifikasını başlangıç sayfasından View Certificate butonuna tıklayıp alabilirsiniz. Bu buton ancak kurs tam olarak bitirildiğinde aktif hale gelecektir.
  • Kurs bitiminde, son modül ile beraber özel olarak kursa tanımlanmış bitirme rozetinizi kurs bitirme sertifikanız ile birlikte sosyal medyadan paylaşabilirsiniz.

Kurs Eğitmeni:

Önsöz:

“Meraklı, yaratıcı, sürekli öğrenen, kılavuzluk yapan, kendini sürekli öz değerlendiren, 21. yy bilgi ve becerilerinden haberdar, teknolojiyi araç olarak kullanmayı bilen, global vatandaşlık kavramını hisseden, öğrencileri kendi başına öğrenene doğru yönelten, öğrenen kuşakları iyi tanıyan ve analiz eden, işbirlikçi çalışmayı önemseyen ve geleceğe dokunmanın yolunun düşünce gücü özgür, hayal gücü geniş, değerler kavramını içine sindirmiş bireylerden geçtiğinin farkında olan, bilgiyi paylaşmayı seven bir eğitimci ya kesinlikle bir eTwinner’dır veya eTwinner olmalıdır.”

Kursuma Hoşgeldiniz…