Kursun İçeriği ve Eğitmen Hakkında

Giriş:

Öğrencileri geleceğin mesleklerine hazırlarken onlara temel elektronik devre bilgisini ve kodlama becerisini eş zamanlı kazandırabileceğimiz araçlardan bir tanesi de mikrodenetleyici kartlardır. Mikrodenetleyici kartlar hem üzerlerinde bulunan sensörlerle veri alıp veri iletmede, hem de harici devre elemanı ve sensörler eklenerek farklı projeler geliştirilmesine imkan sunmaktadır. Bu durum öğrencilerin günlük yaşamda birçok alanda kullanılan elektronik araçların çalışma prensibini daha iyi kavramalarını sağlamaktadır.

Bu bağlamda, eğitimde mikrodenetleyici kartlarla çalışmaya 3. ve 4.sınıftan itibaren yer verilebilir.

 

Kursun İçeriği:

Bu kursta mikrodenetleyici kart olan micro:bit kartın eğitimde  nasıl ele alınabileceği konusuna yer verilmiştir.

Dört modülden oluşan bu kursun

birinci modülünde micro:bit kartın özellikleri tanıtılırken,

ikinci modülde kart üzerinde bulunan ledler ve buttonların kullanımı,

üçüncü modülde kart üzerindeki sensörlerin kullanımı ve proje örnekleri,

dördüncü modülde ise micro:bit karta harici bileşen ve sensörlerin nasıl bağlanacağı konusundaki devre şemaları ve örnek projeler yer almaktadır.

 

Eğitmen Hakkında:

Yıldız KANLIÖZ

Yenişehir Belediyesi Bilim ve Sanat Merkezi – Sınıf Öğretmeni/Mersin

Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Eğitici Eğitmeni,

Scientix Temsilcisi,

STEM Eğitici Eğitmenidir.

Kodlama, Robotik, 3D Tasarım ve STEAM Eğitimi vermektedir.

Diğer Kursları:

Web 2.0 Araçları ile Yaratıcı Yazma Çalışmaları

STEAM Eğitim Yaklaşımı