@Eğitim.21 – Kursun Amacı ve Eğitmen

 

@Eğitim.21 kursunun temel amacı öğretmenlik görevine yeni başlamış, dezavantajlı bölgelerde çalışan veya genel olarak mesleki gelişimlerini güncellemek isteyen öğretmenlere 4 ana başlık altında katkıda bulunmak ve bunu yaparken de teknolojinin (Web 2.0 ve ICT) öğrenme sürecine nasıl  entegre edilebileceği konusunda uygulamalı öneriler sunmaktır. Kursumuzun diğer bir amacı ise öğretmenlere 21. Yüzyıl Eğitimi Değer ve Becerileri konusunda bir farkındalık oluşturmayı hedeflemektedir.

21. yüzyılda ideal eğitim arayışı – learning world – Euronews

 

21. YÜZYIL BECERİ VE DEĞERLERİ NELERDİR?
21. yy. beceri ve değerleri, küresel yeterlikler ya da yaşam becerileri olarak da tanımlanan eğitimsel niteliklerdir. Bu niteliklerin eksikliğini pek çok kişi günlük hayatında birebir yaşamaktadır.
Değişik kaynaklarda, farklı başlıklar altında listelenen 21. yy. beceri ve değerlerinden belli başlı olanları şunlardır:
A. Duygu ve düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak etkili şekilde anlatma:
Hayal kurma, kurgulama
Yaratıcılığını kullanma
Alternatif düşünme
Sesini doğru ve etkili kullanma
Başarılı şekilde iletişim kurma
Empati kurarak davranma
Duygularını yönetme
Özgüveni ölçülü kullanma
Teknolojiden yararlanma
Etkili sunum yapma
B. Dinlediklerini, okuduklarını ve izlediklerini nitelikli anlama:
Gelişmiş düzeyde dikkate sahip olma
Sorgulama
Eleştirel ve bilimsel düşünme
Beynine ulaşan uyaranları filtreleme
Sorgulama
Analitik düşünme
Analiz etme, sentezleme
Akıl yürütme, mantıklı şekilde yorumlama
Doğru çıkarım yapma, yorumlama
Objektif değerlendirme
Bilgi kaynaklarına hızlı ulaşma ve ulaştığı bilgilerden doğru yararlanma
C. Yaşam kalitesini artıran beceri ve değerler:
Sorun çözme
Beden ve ruh sağlığını koruma
Mutlu olmayı bilme
Çevresiyle barışık yaşama
Zamanı doğru ve verimli kullanma
D. Doğayı ve yaşamı güzelleştiren değerler ve davranışlar:
Sevgi, saygı, hoşgörü
Uzlaşma ve paylaşma
Yardımlaşma ve iyilik yapma
Doğru davranma, dürüst olma
Aklını vicdani kullanma
Doğayı koruma
Kaynakları ölçülü kullanma
Tasarruf etme

Bir 21.yüzyıl Öğretmeni misiniz ?

 

Bu açıklamalar dikkate alındığında eğitim ve öğretim sürecinde öğretmenin rolünün ne kadar önemli olduğunu ve öğretmen yeterliliklerinin güncelleştirilmesi gerekliliğini gündeme getirmektedir. 21. yüz yıl temel olarak 4 önemli beceriyi içerir ve bu kursumuzda bu önemli becerileri geliştirme konusunda işbirliği içerisinde fikir ve öneriler sunacağız.

 Eleştirel Düşünme ve Problem Çözme  Yaratıcılık ve Yenilikçilik  İşbirliği Yapma  İletişim Kurma

Kurs Eğitmen

Adil Tugyan

İçerik Geliştirme Ekibi Üyesi

İletişim, işbirliği ve yaratıcı çalışma ve fikirlerle dolu bir kurs geçirmenizi diliyorum.