Giriş

(Bu tarz bir video çekilecek)

Günümüzde teknolojinin sınıf içi etkinliklerde kullanımı giderek artmaktadır. Teknolojinin okullarda yaygınlaşmasıyla birlikte öğretmenlerin de teknolojiyi sınıflarında etkin bir şekilde kullanabilmesi için yeni beceriler kazanmaları önemlidir. Bu nedenle okullar ve biz öğretmenler, öğrencilerimizle beraber eğitimde teknoloji kullanma becerisi geliştirmek için desteğe ihtiyaç duymaktayız. Dolayısıyla teknolojinin eğitim amaçlı kullanımına ilişkin hazırlanan kurslar, biz öğretmenlerin sınıflarımızda daha etkin bir öğretim süreci geçirmemiz açısından önemli olmaktadır. “Öğretim etkinliklerinde Web 2.0 araçlarının kullanımı” konusunda hazırlanan bu kurs da biz öğretmenlerin gerekli becerileri kazanmasına yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Kursun sonunda, öğretmenler öğrencilerin eğitsel ihtiyaçlarına odaklanarak, web 2.0 araçlarının kullanıldığı bir ders tasarımı yapmaları beklenmektedir.

Bu kurs ilköğretim ve orta öğretim öğretmenlerine yönelik olarak geliştirilmiştir. Kurs Eğitimde Fatih Projesi kapsamında kazandırılmak istenen dijital beceriler etrafında tasarlanmıştır. Kurs dört modülden oluşmaktadır. İlk önce teknoloji destekli ders içeriğinin geliştirilmesi için gerekli araçlar tanıtılmaktadır, ikinci bölümde eğlenceli bir eğitim ortamı için eğitimde oyunun kullanılması incelenmiştir. Üçüncü bölümde dijital olarak yapılabilecek değerlendirme uygulamalarına değinilmiştir. Son bölümde ise geliştirilen tüm bu içeriklerin saklanması ve paylaşımı için gerekli olan bulut bilişim hizmetlerine değinilmektedir. Modüler becerilerin pedagojik olarak nasıl ele alınabileceği ve hangi dijital araçların bu amaçlar için öğretmene ve öğrenciye yardımcı olabileceğine odaklanmaktadır. Kursun sonunda, final projesi olarak, katılımcıların dijital becerilerin eğitim ortamlarında desteklenmesine yönelik bir ders planı hazırlamaları beklenmektedir.