Modül 1 – Geçmişten Günümüze Matematik

 

Pisagor teoremi nedir? Pisagor teoremi ispatı - Son Dakika Eğitim Haberleri

Merhaba sevgili Arkadaşlar,

Kursumuzun 1. Modülü Olan Geçmişten Günümüze Matematik bölümünde sizleri tarihin ilk çağlarından günümüze kadar olan Matematiğin gelişim sürecini içeren bir yolculuğa çıkarıyor olacağız. Genel olarak bakıldığında Matematiğin her şeyin özünde olduğunu görmekteyiz. Matematik,  akıl yürütme ve problem çözme sanatı olup, sayılar ve geometrik şekiller gibi kavramların özelliklerini ve bunların arasındaki bağıntıları inceleyen bir disiplindir. Bilimsel olan her şey bir matematik formülasyon gerektirdiğinden Matematik, bilim ve teknolojinin vazgeçilmez aracıdır.

Matematik ile insan aklındaki soyut kavramların somut bir hale dönüştürülmesine matematik denir. Yani matematik aklın sembolik dilidir. Matematik doğayı, yeryüzünü, bilimselliği vb. konuları anlayabilmek için üretilen semboller bütünüdür. Bu semboller ile denklemler, formüller elde edebiliriz. Matematik tüm meslek alanlarında da işimize yarar. Örneğin; terziler dikim yaparken ölçüleri kullanırlar, mimarlar evimizi oluştururken açılardan yararlanır. Teknolojik aletlerin çalışmasında da matematiğin yeri büyüktür. Birçok teknolojik aleti kullanırken verdiğimiz komutlar matematiksel komutlardır.

Pisagor ilk gerçek matematikçi ve matematiksel bir keşfin atfedildiği bilinen ilk kişi olarak selamlanmıştır. Pisagor, doktrini “Matematik evreni yönetir” ve sloganı “Her şey sayıdır” olan Pisagor Okulu’nu kurdu.

Matematiğin Tarihsel sürecini öğrenmek için videoyu izleyiniz.

Matematik deki gelişmeleri Milattan Önce ve Milattan Sonra olarak 2 bölümde inceleyebiliriz. Aşağıdaki grafiklerde Matematiğim  gelişimini inceleyiniz.

Milattan Önceki Gelişmeler


  Milattan sonraki Gelişmeler

Gelişen Dünya ve Eğitim

Günümüzde bilim ve teknolojideki hızlı gelişmeler bir yandan bireyin yaşantısını etkilerken öte yandan buna paralel olarak eğitim ortamlarını da değiştirmektedir.  Artık bireyin var olan dünyaya ayak uydurabilmesi için yukarıda da belirttiğim üzere teknolojiyi eğitime entegre etmek zorunludur. Bu durum, yani teknoloji kullanımı hem öğrenciye hem de öğretmene avantajlar sağlamaktadır.

File:Download-icons-device-screen.png - GeoGebra Manual

Öğrencileri temel aldığımızda görüyoruz ki teknoloji sayesinde ezberden uzaklaşıp daha etkin ve daha aktif bir katılım ile akranlarıyla da iş birliğine dayalı çalışmalar yaparak eğitim sürecine, olması gerektiği gibi, kalıcı öğrenmeleri sağlayacak şekilde dâhil olurlar. Yapılan birçok çalışma da göstermiştir ki sadece matematik dersi için değil diğer derslerde de düz anlatım yerine bu tarz teknoloji kullanımı öğrenci başarısına olumlu yönde bir katkı sağlamaktadır. Öğretmenler açısından bakıldığında ise teknolojik programların dersi anlatırken büyük kolaylıklar sağladığını, özellikle GeoGebra tarzı programların matematikte işlevsel olması yönüyle ders anlatımına katkıda bulunduğunu yapılan çalışmalar ışığında söylememiz mümkün.

Teknoloji kullanılarak yapılan matematik öğretimi, öğretmenin düz anlatım metodu gibi geleneksel yaklaşımları kullanarak yaptığı matematik öğretimine nazaran kavramların daha iyi anlaşılmasını sağlamaktadır. Böylelikle öğrenciler problem çözme becerisini daha iyi bir şekilde edinebilmektedirler. Tüm bunların yanı sıra teknoloji öğretimi bunlardan ötürü devletlerin politikası olmuş öğretmen yetiştirmede daha geniş bir yer almıştır.

Sınıflarınızda kullanabileceğiniz yaş seviyelerine göre Matematik Uygulamaları

Doğal Sayılarla 4 İşlem
Pac Man yılların eskitemediği bir oyun. Öğrencilerin heyecan ile oynadığı bu oyunda zihinden işlem yapma, karar verme ve planlama becerileri gelişebilir.
Seviye: 2-4. Sınıf
http://www.abcya.com/math_man.htm
https://www.mathplayground.com/mathman_addition.html
Hafıza Kartları
Uzun süreli hafızayı canlandırabilecek bir oyun.
Seviye: 4-6. Sınıf
Toplama
https://www.varsitytutors.com/aplusmath/games/math-memory-addition
Çıkarma

https://www.varsitytutors.com/aplusmath/games/math-memory-subtraction
Çarpma
https://www.varsitytutors.com/aplusmath/games/math-memory-multiplication
Bölme
https://www.varsitytutors.com/aplusmath/games/math-memory-division
Tam Sayılarla 4 İşlem
Araba yarışı yerine bisiklet ve uzay aracı yarışı ile zihinden işlem yapma becerisini geliştiren oyunlar.
Seviye: 5-7. Sınıf
https://www.mathplayground.com/ASB_OrbitIntegers.html
https://www.mathnook.com/math/bike-racing-math-integer.html
Cebir Uygulamaları
Öğrenciler yazılı çalışmalarını tamamladıktan sonra zihinden işlem yapma hızını artırmak için faydalanılabilir.
Seviye: 3-8. Sınıf
https://www.mathgames.com/algebra
Denklem Çözümü
Seviye: 3-6. Sınıf
https://www.education.com/game/solving-equations/
Seviye: 7-8. Sınıf
http://www.math-play.com/two-step-equations-basketball-game/two-step-equations-basketball-game_html5.html
Grup Uyumu ve İş Birlikli Çalışma
Seviye: 3-.8 Sınıf
https://gartic.io/

Online olarak gerçek kişiler ile oynanan bir çizim oyunudur. Oyuncular sırasıyla bir çizim yapar, diğer oyuncular çizim yapan kişinin ne çizdiğini tahmin ederler. Oyunda genel bir oyun takımına girilebileceği gibi sınıf ve ev uygulamalarında önerim özel bir takım oluşturmaktır.

Matematik niye bu kadar zor? / Eğitim / Milliyet Blog

 

Lise:

Photomath: Basit matematiğin ötesine geçen uygulama, ne olursa olsun şüphe veya hesaplama, aşırı kolaylık veya zorlukla, Photmath çözecek ve hatta başka bir ilgili soru varsa nasıl çözeceğinizle ilgili ipuçlarını ve nasıl çözeceğinizi verecek.

MalMath: Kesin izleyiciye ulaşmakla ilgilenen MalMath, Brezilyalılar arasında Playstore’daki en popüler eğitim uygulamalarından biri haline geldi. Hafif, fonksiyonel ve pratik; Uygulamanın yükselmesine katkıda bulunan üç faktör. Öğrencilerin problem çözme sürecini anlamalarına yardımcı olur ve hem lise hem de ilköğretim okulu, üniversite öğrencileri, öğretmenler ve ebeveynler için faydalıdır.

Matematik Araçları: Math Tools

Richard Rusczyk's Worldwide Math Camp | The New Yorker

Görevler:

  • Modül bilgilerini okuyunuz.
  • Wakelet Aracını kullanıp bir öğrenme günlüğü oluşturunuz. Wakelet Kullanım videosu
  • Modülde werilen araçları sınıf türlerinize göre keşfediniz ve sınıfınıza götürmek istediklerinizi seçiniz örnek uygulamalar yapınız.
  • …………….. Grubuna katılınız ve bir selamlama mesajı yazınız.
  • ACBya Web sitesine gidinizi sınıfınıza götürebileceğiniz oyunları belirleyiniz ve bir oyunu test ediniz.
  • IKNOWIT   K-5 öğrencileri için matematik pratiği yapmaya yardımcı olur, ayrıca öğretmenler sınıf listeleri oluşturabilir, dersler atayabilir ve öğrencilerin ilerlemesini takip edebilir.
  • MATH GAMES Yaş veya konuya göre bölünmüş her yaş için matematik oyunları.
  • Modül Quzini yapmayı unutmayınız.

Modül Quizi
Loading…

Öğrencilerin Birlikle Oynayabileceği Oyunlar

Arcademics sayfasını keşf ediniz ve sınıfınıza götürebileceğiniz oyunlar belirleyiniz.

Matematik Oyunları

Sınıf, öğrencilerin yetenek veya rahatlık düzeyi ne olursa olsun, öğretmenler sınıflarına uygun bir şeyler aşağıdaki oyunlarda bulabilirler. İşte öğretmenlerin ve öğrencilerin seveceği yedi ortak matematik oyunu. Öğrencilerinizi derse dahil etmek ve motive etmek  için kullanabilirsiniz.

İşbİrlİkÇİ Matematİk Oyunları.pdf

Modül Rozetiniz

Başarılar dileriz.