SON SÖZ

  • Başvuru süresi, okulların eksiklerini tamamlamaları ve gerekli materyalleri toplamaları için yaklaşık 3 aydır.
  • Başvuru formunun son aşaması, okul müdürü veya müdür yard. tarafından imzalanmış ve mühürlenmiş doğruluk beyanının yüklemesini içermektedir. Bu yüklenmez ve teslim edilmez ise, başvuru formu sistem tarafından tam olarak alınmaz ve doğrulanamaz.
  • Form doldurma esnasında öğretmen bir taslak kaydedip oturumdan ayrıldıktan sonra form 15 dakika süreyle kilitli kalır ve dolayısıyla okuldaki başka bir öğretmen formu açamaz.
  • Aday, etiketi alabilmek için tüm kriterleri karşılamalıdır.
  • Puan eşiğin altındaki okullar, ön izleme sayfasında tamamlamaları gerekenleri içeren bir mesaj alırlar.

                    eTwinning Okulu olma yolundaki yolculuğunuzda başarılar.