eEYY 2019 – Modül 3 Eğitimde Yenilikci Pedagojiler

Merhaba arkadaşlar,

Modül 3 e hoş geldiniz.  Önceki modüllerde göstermiş olduğunuz üstün çalışmalardan dolayı teşekkür ederiz. Bu modülde zaman sıkıntısı ve konu bütünlüğünü sağlamak amacı ile ile iki modülü tek bir modül olarak vermeyi uygun gördük. Eylül sonunda kursumuz tamamlanacaktır  Eylülün  son haftası projelerin onay için sisteme girilmesi gerekmektedir. 

 

Modülü 2 bölümde çalışacağız, 1 bölümde Eğitimde Yenilikçi Pedagojiler ve 2. bölümde ise EBA FATİH eTwinning Entegrasyonunun nasıl yapılabileceğini bir senaryo planı üzerinde çalışacağız. Modülü çalışmaya başlamadan önce tüm modülü gözden geçiriniz ve gereklilik ve görevleri anladığınızdan emin olunuz.

 • eTwinning portalına kayıt olunuz ve kayıt olurken gerçek isimlerinizi kullanınız. Portala kayıt olmazsanız proje yapamazsınız ve kursu bitirme riske girebilir sertifika için. Kayıt Sayfasına Gitmek için TIKLAYINIZ. 
 • Sorularınızı sorarken cevabını modülde bulamadığınızdan emin olunuz. Facebook Grubumuzda yazınız ve mutlaka cevap verilecektir.

 

Modül Konularımız ;

 1. Bölüm 
 • Eğitimde Dönüşüm
 • Öğrenme Senaryoları
 • Öğrenme Hikayeleri

     2- Bölüm,

 • Fatih Projesi Nedir?
 • EBA Nedir? Eba Portalı / Nasıl Yararlanabilirim ?
 • FATİH EBA eTwinning Entegrasyonu. 
 • Görevler ve 3. Modül Quizi. 

Bölüm 1

A- Eğitimde Dönüşüm

Çocuklarımızın 21. yüzyılda kendilerine yer bulabilecekleri bir eğitim sistemi nasıl olmalı? Bu konuda hesaba katılması gereken çeşitli faktörler var. Örneğin, gelecek hafta ekonominin nasıl olacağını bilmediğimiz bir dünyada bunu nasıl yapabiliriz?
Değişim hızının baş döndürdüğü bir ortamda değişmemesi gereken ilkeler olmalı mı? Eğer bu soruya “evet” cevabı verecek olursak, bu ilkeler ne olmalı? Bu soruları çoğaltmak mümkün ancak bazı temel gerçekleri hatırlayarak hareket etmekte yarar var.

İçinde yaşadığımız dünyanın değişim hızı bizi sadece şaşırtmakla kalmıyor aynı zamanda da deyim yerindeyse bazen sersemletiyor, bazen de çaresiz bırakıyor. Örneğin günümüzde en çok talep gören 10 mesleğin bazılarının, bundan 15 yıl önce ancak adı biliniyordu. Bu durum, çocuklarımızı şu anda var olmayan işlerde çalışmaları, henüz icat edilmemiş teknolojileri kullanmaları ve bilmediğimiz problemleri çözmeleri için eğittiğimiz anlamına geliyor.
Facebook bir ülke olsaydı, üye sayısı açısından dünya nüfus sıralamasında Çin ve Hindistan’dan sonra üçüncü sırayı alırdı. İnsanları böylesine birbirine bağlayan bir sistem sınırları siliyor, sansürü imkansızlaştırıyor ve adeta bir dünya vatandaşlığı anlayışı getiriyor. 2006 yılında Google’da bir aydaki arama sayısı 2.7 milyarken, bu sayı 2009’da 31 milyara çıktı. Bu noktadan bakınca okullarda öğrendiğimiz ‘Milattan Önce (MÖ)’ ve ‘Milattan Sonra (MS)’ kavramlarının yanına ‘Google’dan önce (GÖ)’ ve ‘Google’dan Sonra(GS)’ kavramlarının geldiğini düşünmek hatalı olmaz. Böyle bir ortamda da bilgi ezberlemenin anlamsızlığı kendiliğinden ortaya çıkar. Öğrencilerimizin 21. Yüzyılın 4 önemli becerisi ile donatmamız gerekir. İletişim, İşbirliği, Yaratıcılık ve Kritik Düşünme.

Eğitimde dönüşüme neden ihtiyaç duymaktayız ? eBook u Okuyunuz ve not alınız.

eBook Videoları

Neden Dönüşüm ? Videoyu izlemek için TIKLAYINIZ.

21. Yüzyıl Eğitimi Nedir?

21. Yüzyıl Öğretmeni kimdir ?

20. mi 21. Yüzyıl Sınıfını mı Tercih Edersiniz ?

A1– Tasarım Tabanlı Öğrenme ve Öğrenme Senaryoları 

A2- Öğrenme Hikayeleri 

Bir hikaye anlatma Bu hikayenin benzersiz kalitesi onun anlatma ve dijital hikaye anlatımına odaklanmasıdır. Hoş bir şekilde bir konuyu iletmek veya ebeveynler veya diğer yetişkinler gibi bir hedef kitleyi ikna etmek bütün ilgi alanları ile alakalı hikaye anlatmayı öğrenmek genel bir uzmanlık becerisi olarak düşünülebilir. Bu öğrenme hikayesi hikaye anlatımını anlamlı bir öğrenme deneyimi olarak aktarır ve hikaye anlatımı ve hikayenin bütün konu alanları ile ilgisinin nasıl olduğu konusundaki soruları cevaplar. Dijital hikaye anlatımını kullanmak öğrencileri motive edebilir ve geleneksel olmayan çalışma ve aktivitelere olanak sağlar.
Hikaye anlatımı tasarım özeti- Beş dakikadan fazla olmayan kişisel bir deneyim ile alakalı bilimsel bir fenomeni içeren ilgi çekici bir video hikaye hazırlayın. Bir hedef kitle seçin ve izleyicilerinize hikayeyi ilgi uyandırıcı, gerçekten doğru ve anlaşılır bir şekilde anlattığınızdan emin olun. Öğrenme aktiviteleri 6 bölümden oluşur.

Tasarım Özeti : O hafta vereceğiniz dersin konusunu içeren kısa bir video hazurlayın ve sınıfta konunuzu vermeden önce videoyu izletin ve öğrencilerinize konunuzu nasıl anlatacağınızı, çalışma sürecini ve çalışma prensiplerinizi açıklayın. Öğrencilerinizi TeamUp aracını kullanarak gruplara ayırın ve her gruba ders konunuzun bir bölümünü verin.

Hayal et: Öğrenciler grupları içerisinde konularını nasıl çalışacakları konusunda önce bireysel düşünür ve notlar sonra düşüncelerini gruplarında diğer arkadaşları ile paylaşır, ortak çalışma şekillerini belirlerler.

Keşfet:  Gruplar çalışmalarına ilham olabilecek daha önceden yapılmış çalışmaları görmek için online araştırma yapar ve araştırma bulgularını tüm grup üyeleri ile paylaşır ve kendi ürünlerini nasıl üretip geliştireceklerine karar verirler.

Haritala: Öğrenciler çalışma yöntemlerini daha açık ve anlaşılır bir hale getirmek ve ayrıntıları görebilmek ve aynı zamanda çalışma süreci oluşturma çalışmalarına son halini vermek için Zihin Haritalama araçlarını kullanarak kendi zihin haritalarını oluştururlar.

Yap: Önceli aşamalara bağlı kalarak ürünlerini oluşturmaya başlarlar ve çalışma sonunda prototip bir ürün ortaya çıkarırlar. Bu bir video, bir diğital hikaye, bir afiş, bir sunu vs.. olabilir.

Sor / İşbirliği yap: Bu aşamada öğrenciler oluşturdukları ürünü daha önceden belirledikleri hedef kitlelerine, okuldaki diğer öğretmen ve öğrencilere, okul dışından uzmanlara gösterirler ve çalışmalarını anlatırlar. Bu kişilerden geri dönütler alır ve gerekiyorsa ürünleri üzerine değişiklikler yaparlar ve ürünlerine son halini verirler.

Göster: Final fakat geliştirilebilir ürünlerini hedef kitlelerine ve sosyal medya, okul siteleri , kendi blogları, ve aynı zamanda çalışma bir proje aktivitesi ise proje ortakları ile paylaşırlar.

Öğretmenin rolü: Öğretmen rehber görevindedir, öğrecci çalışmaları süresince grupları gözlemler, notlar alır ve öğrencilerin olası sorularını cevaplar ve pozitif geri dönütler verir.

Değerlendirme : Farklılaştırılmış ve yapıcı değerlendirme kıriterleri kullanılır, Rubrik, akran,veli uzman vb.

Örnek ders planı hazırlama şablononu  ve senaryo çalışmasını kurs materyallerinde bulabilirsiniz.

BÖLÜM 2

B1 – FATİH Projesi Nedir ?

Fatih Projesi,  (Fırsatları Arttırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi Projesi). Proje kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı işbirliği ile Türkiye‘deki tüm dersliklere birer adet dizüstü bilgisayar, projeksiyon cihazı ve akıllı tahta koymaktır. Projenin ön kısımlarında her öğrenciye tablet bilgisayar verilmesi öngörülmektedir. Projenin amacı, bilgi toplumu yaratmak ve eğitimde teknolojiyi yararlı kılmaktır.

PROJENİN AŞAMALARI
Tamamlanması üç yıl alacak olan proje, üç kısma ayrılmıştır. Bu şekilde ayrılması ile projenin tamamlanmasının kolaylaştırıldığı söylenmektedir.
1.Aşama: Liselerde uygulanacaktır. Türkiye çapındaki tüm liselerin dersliklerine uygulanacak projedir. Projenin ilk yılı bu aşama için kullanılacaktır.
2.Aşama: İkinci dört seviyesinde, yani 5,6,7 ve 8. sınıf (ortaokul) dersliklerinde uygulanacaktır. Projenin ikinci yılı bu aşamaya ayrılmıştır.
3.Aşama: okul öncesi eğitimve İlk dört seviyesinde 1,2,3,4. sınıf (ilkokul) dersliklerine uygulanacaktır. Projenin üçüncü yılı bu aşamaya ayrılmıştır.

BİLEŞENLERİ
Bu projenin amacının eğitim ve öğretimde fırsat eşitliğini sağlamak ve okullarımızdaki teknolojiyi iyileştirmek olduğu ifade edilmiştir. “F@TİH” projesi beş ana bileşenden oluşmaktadır.
1.Donanım Altyapısının iyileştirilmesi Bileşeni: Bu kapsamda okulöncesi, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki tüm okullarımızın bütün dersliklerine (620.000 derslik) birer adet dizüstü bilgisayar ve projeksiyon cihazı sağlanacaktır. Her okula en az bir adet çok amaçlı fotokopi makinesi, akıllı tahta, doküman kamera ve mikroskop kameranın bulunduğu akıllı bir sınıf (BT sınıfı) oluşturulacaktır. Bunların yanında her ilde toplam 110 merkezde uzaktan hizmetiçi eğitim merkezleri kurulacaktır.
2.e-içeriğin Sağlanması ve Yönetilmesi Bileşeni: Öğretim programlarına uygun ve derslerde yardımcı birer ders materyali olarak kullanılmak üzere elektronik içerikler sağlanacaktır. Bu e-İçeriklerin ses, video, animasyon, sunu, fotoğraf, resim…  gibi çoklu ortam bileşenleri ile desteklenmiş öğrenme nesnelerinden ve etkileşimli e-kitaplardan oluşması planlanmıştır. Bu e-içeriklere öğretmenler ve öğrenciler web tabanlı ortamlarda hem çevrimiçi hem de çevrimdışı biçimde kolaylıkla ulaşabilecektir.
3.Öğretim programlarında Etkin BT(Bilişim Teknolojisi Sınıfı) Kullanımı Bileşeni: Öğretim Programlarının BT kullanımını desteklemesi amacıyla; öğretmen kılavuz kitaplarının okullarımızın dersliklerine sağlanan donanım altyapısı ve eğitsel e-içeriğin etkin kullanımını içerecek şekilde yenilenmesi planlanmıştır.
4.Derslerde BT Kullanımı İçin Öğretmenlere Hizmetiçi Eğitim Bileşeni:  Proje bileşeni kapsamında; okullarımızda görev yapan yaklaşık 600.000 öğretmenin sınıflara sağlanan donanım altyapısını, eğitsel e-içerikleri ve BT’ ye uyumlu hale getirilen öğretmen kılavuz kitaplarını etkin biçimde kullanma becerilerini geliştirmelerine dönük yüz yüze ve uzaktan eğitim aracılığıyla hizmetiçi eğitim faaliyetleri planlanmıştır.

5.Ağ Altyapısı ve Geniş Bant İnternet Kullanımı ile Bilinçli ve Güvenli BT Kullanımının Sağlanması Bileşeni: Bu kapsamda her dersliğe geniş bant internet erişimi kablolu bağlantı ile sağlanacaktır. Eğitim-öğretim süreçlerinde BT araçlarıyla birlikte internetin de bilinçli ve güvenli kullanımını sağlamak için gerekli donanım ve yazılım altyapısının kurulmasının yanında mevzuat düzenlemesi de yapılacaktır.

 

B2- EBA Nedir ?

Eğitimin geleceğe açılan kapısı olan Eğitim Bilişim Ağı, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından her bir bireyin kullanımına ücretsiz olarak sunulan çevrimiçi bir sosyal eğitim platformudur.
Eğitim, hayatın ayrılmaz bir parçasıdır. EBA; okulda, evde, kısacası zamandan ve mekândan bağımsız olarak ihtiyaç duyulan her yerde ve her zaman kullanabilir. Bu da eğitimin dört duvar dışında da gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. Bu platformun amacı; bilgi teknolojileri aracılığıyla etkili materyal kullanımını destekleyip teknolojinin eğitime entegrasyonunu sağlamaktır. EBA, sınıf seviyelerine uygun, güvenilir ve incelemeden geçmiş e-içerikler sunmakta, eğitim ve teknolojideki yenilikleri takip ederek gelişmeye devam etmektedir.
EBA’da bulunan e-içerikler, alanında uzman ekipler tarafından üretilmekte; ayrıca Türkiye’de ve dünyada dijital yayıncılık alanında önde gelen eğitim firmaları tarafından sağlanan içeriklerle de zenginleştirilmektedir. Aynı zamanda eğitim platformumuz öğretmen ve öğrenci kullanıcı kitlesinin yaptığı paylaşımlarla birlikte gittikçe büyüyen bir kaynak havuzu haline gelmiştir.
Sosyal bir platform olan EBA çatısı altında buluşan öğrenmeye ve paylaşmaya hevesli tüm bireyler Türkiye’nin dört bir köşesindeki akranlarıyla işbirliği yaparak ekip çalışması içinde bulunma fırsatını yakalayacaktır. EBA’da bulunan e-içerikler farklı öğrenme stillerine (sözel, görsel, sayısal, sosyal, bireysel, işitsel öğrenme) sahip öğrencileri de kapsamaktadır. Böylece öğretmen merkezli eğitimden öğrenci merkezli eğitime geçilmesi daha da kolaylaşacaktır. Bu da ezberci zihniyetten uzak, nitelikli kaynakları süzüp araştıran, yorumlayan ve bilgiden bilgi üretebilen bireylerin yetiştiği bir ülkenin temellerinin atılmasına yardımcı olacaktır.
EBA’nın sosyal ağ yapısı öğretmenleri de ortak bir paydada buluşturarak eğitime el birliğiyle yön vermelerini sağlamaktadır. Ayrıca öğretmenlerimiz, mesleki gelişimlerine katkı sunmak amacıyla düzenlenen eğitimler sayesinde yeni bakış açıları kazanmaktadır.
EBA, sahip olduğu detaylı raporlama sistemiyle karar vericiler için eğitimde mevcut durumun fotoğrafını çekerek geleceğin eğitim stratejilerinin belirlenmesine katkı sağlamaktadır. Ayrıca verilen bu anlamlı dönütler sayesinde veliler de çocuklarının aldığı eğitimin niteliğini EBA üzerinden takip ederek görebilecek, eğitimin iyileşmesine ve kalitesine katkıda bulunabilecek ve eğitimde eskisinden daha fazla rol almış olacaklardır. Artık toplum olarak eğitim tüm paydaşların sorumluluğunda olacak, katkılarımızla büyüyecek ve kendi geleceğimizi şekillendirme imkânına kavuşmuş olacağız.
Bütün bu özellikleriyle EBA; FATİH Projesinin en temel amacı olan ‘’ eğitimde fırsat eşitliği’’ ilkesini sağlamaya devam edecektir. Eğitimin tüm paydaşlarını kapsayan EBA sizlerin katkılarıyla daha da büyüyecek, güçlenecek ve gelişecektir.  EBA web sayfasına gitmek için TIKLAYINIZ.

EBA’dan Nasıl Yararlanabilirim ?

Hazırlamış olduğum posterleri fikir edinmek için inceleyiniz.

        

B3 – FATİH EBA eTwinning Entegrasyonu

Videoyu izleyiniz


 

eBook u okuyup not alınız.

FATİH EBA eTwinning Entegrasyonu Ulusal Senaryosu

Senaryoyu okuyunuz ve not alınız.

FATİH EBA eTwinning Entegrasyonu için daha fazla bilgi için bu konuda ki online kursa katılabilirsiniz. Kursa gitmek için resmi tıklayınız.

Görevler

 • Görevleri yapmaya başlamadan önce kendinize zaman ayırıp modül bilgileriniz iyice okuyunuz.
 • Team Maker aracını kullanarak gruplara ayrılmış bir sınıf oluşturunuz. Team Maker Aracına gitmek için TIKLAYINIZ

Nasıl yapılacağını görmek için resmi tıklayınız.

 • Öğrenme Hikayeleri yazma şablonunu kullanarak bir ders planı hazırlayınız. Şablonu eklerde bulabilirsiniz.  Yaptığınız örnek ders planını PDF ye dönüştürünüz ve JooMag aracını kullanarak bie ebook hazırlayınız. Joomag Kullanım videosu için TIKLAYINIZ. Joomag web sitesine gitmek için TIKLAYINIZ. Örnek Ders Planları için TIKLAYINIZ
 • Mindmesiter aracını kullanarak bir istediğiniz konuda bir zihin aracı hazırlayınız. Mindmeister sayfasına gitmek için TIKLAYINIZ,   MindMeister Kullanım Videosu için TIKLAYINIZ
 • MeetingWords aracını inceleyiniz. Proje taslağınız üzerinde bu araç ile de çalışabilirsiniz. MeetingWords e gitmek için TIKLAYINIZ. Oluşturmak için Create a Public Page, adınız, ve linli ortağınız ile paylaşınız .
 • Görev çalışmalarınızı Öğrenme Günlüğü Padletinize Modül 3 yazarak ekleyiniz.
 • Diğer katılımcıların Facebook gönderilerine pozitif yorum yapınız.
 • Modül Quizini Yapmayı Unutmayınız.

Modül Rozetiniz

İyi Çalışmalar dilerim.

 Adil Tuğyan