EYY Modül 5 – Ölçme ve Değerlendirme

 

Merhaba Arkadaşlar,

Kursumuzun son modülüne ulaşmış bulunuyoruz. Önceli modüllerde göstermiş olduğunuz başarılı çalışmalardan dolayı teşekkür ediyoruz. Sizlerle çalışmak muhteşemdi bizler için. Bu yaz okulu süresince sizlere birazcık bile olsa ışık tutabildiysek kendimizi mutlu hissedeceğiz.

 

 

Modülümüz Değerlendirme ve Kurs bitirme Modülü yayında. Modülde Ölçme ve değerlendirme ve ve Kurs bitirme Quizi, ve Son sözler padleti bulacaksınız. fazla zaman almayacak bir modül. iki değerlendirme aracının kullanım videolarını da bulabileceksiniz. Bu hafta sıkı çalışıp Cuma günü sertifika dağılımı ile kursumuzu bitireceğiz. Projelerin Cuma gününe kadar , kurs modüllerininde Pazar gününe kadar bitirilmesi gerekiyor.  Eksikleri olan arkadaşların eksiklerini tamamlaması  önemli. Teşekkürler. 

Bu modülde 21. yüzyıl ölçme ve değerlendirme teknikleri hakkında kısa bilgiler buluyor olacaksınız. Sizlere aynı zamanda bir kaç konu ile ilgili araç önereceğiz.

Modül sonunda verilmiş olan Padlet e hoşçakal söylemlerinizi ve düşüncelerinizi yazabilirsiniz.

Alternatif Değerlendirme Yöntemleri
1) Öğrenci Gelişim Dosyası – Portfolyo Değerlendirme
Öğrenci gelişim dosyaları, öğrencilerin kendileri için önceden belirlenmiş hedeflere ulaşmak için izledikleri yolları gösteren, yaptıkları çalışmaların ve kazanımlarının kanıtı olan ürünleri koydukları dosyalardan oluşmaktadır.

– Portfolyo ile hem öğrenme süreci hem de öğrenme ürünleri birlikte değerlendirilir.
– Öğrenci gelişim dosyaları bireyseldir ve ortak hedefler için kullanılamaz.
– Öğrenci başarısının değerlendirilmesinde portfolyo kullanılabilir.
– Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerinin gelişmesi için öğrenci gelişim dosyası kullanılabilir.
– Öğrenci gelişiminin aileler, diğer öğretmenler ve tüm kesimler tarafından izlenmesi gerektiği durumlarda kullanılabilir.
– Biçimlendirici değerlendirme ve düzey belirlemeye dönük değerlendirme için kullanılabilir.

Analiz, sentez ve değerlendirme basamaklarında davranışların kazandırılması ve ölçülmesi istendiğinde kullanılabilir.

Öğrenci gelişimini ve sürecini izlemek, öğrenciye sorumluluk ve araştırma duygusu kazandırmak, öğrencilerin kendisini değerlendirebilmesine olanak sağlamak, öğrencinin kendi ilgi ve yeteneklerini keşfetmesini sağlamak, sunum ve sosyal becerilerin kazanılması gibi hedefler öğrenci gelişim dosyası kullanmanın amaçları arasında yer almaktadır.

2) Akran Değerlendirmesi

öğrencilerin kendi arkadaşlarının çalışmalarını belirlenen ölçütlere göre değerlendirildiği değerlendirme türüdür.
Katılımcı bir değerlendirmedir.
Öğrenciler birbirlerinden bilgi alışverişi sağlar.
Öğrencilerin kendi güçlü ve zayıf yanlarını görmelerini sağlar.

3) Öz Değerlendirme
Öğrencilerin, başta belirlenmiş ölçütleri kullanarak belli bir konuda kendi çalışmalarını, bilgi, beceri, tutum ve davranışlarını kendi kendilerinin değerlendirmesidir.
Öğrenci kendi eksiklerini görebilir.
Öğrenci kendini değerlendirirken neleri öğrenip neleri öğrenmediğini belirleyebilir.
Öğrenci kendi güçlü ve zayıf yönlerini görebilir.

4) Tanılayıcı dallanmış Ağaç
Birbiri ile ilişkili soruları, doğru ve yanlış şeklinde birbirlerinin devamı niteliğinde sorulmasıdır. Verilen her doğru yanıta bağlı olarak başka bir soru sorulur.
Yararları
Yanlış ya da eksik davranışları ortaya çıkartır.
Öğrencilerin yanlışlarını sonraki safhada düzeltmesine olanak sağlar.
Değerlendirmeden çok öğretim amacına hizmet eder.
Bilgisayar ortamında kullanılabildiği için öğrenmeyi daha eğlenceli hale getirir.
Sınırlılıkları
Birbiriyle örüntülü doğru – yanlış soruları hazırlamak zordur.
Şans faktörü doğru – yanlış sorularda çok olduğundan güvenirliği direkt etkiler.
Analiz, sentez ve değerlendirme basamağı davranışlar görülmez. Daha çok bilgi, kavrama ve uygulama basamağı görülür.
Hazırlanması uzun zaman alır ve deneyim gerektirir.

5) Yapılandırılmış Grid
Öğrencilerin gelişim düzeyine bağlı olarak 6 – 16 kutucuktan oluşan bir tablo şeklinde hazırlanan yapılandırılmış gride, her kutucuğa bir kelime, resim, sayı vs. yazılır. Sorulan bir soruya bağlı olarak bu kutucuklardaki uygun kelime ya da kelimeler öğrenci tarafından seçilmesi istenir. Doğru cevap sayısına bağlı olarak, öğrencilerin seçtiği doğru ve yanlış sayılarına bağlı olarak puanlama yapılır. Böylece doğrular gibi yanlışların da puanlamaya katılması sağlanır.
Yararları
Görsel düşünce ve becerilerin gelişimini sağlar.
Değerlendirmenin monotonluktan uzaklaşması sağlanır.
Yanlış seçilen kutucuklar öğrencilerin eksiklerini ortaya koyar.
Yanlışları eleyerek doğru yanıt bulunma gibi bir durum yoktur.
Kısa sürede uygulanabilir.
Sınırlılıkları
Soru hazırlaması zordur.
Sentez ve değerlendirme basamağında kullanılamaz.
Şans faktörü vardır. Ancak çoktan seçmeli teste göre daha az şans faktörü vardır.

6) Performans Görevi ve Değerlendirme
Alternatif değerlendirme yöntemleri içinde yer alan öğrencilerin gerçek yaşamında karşılaşma olasılığı olan problemlerin sunulmasıyla öğrencilerin üst düzey zihinsel becerilerin geliştirilmesi ölçülüp değerlendirilmesi için verilen görevlere performans görevi denmektedir.
Kompozisyon, model oluşturma, deney yapma, resim yapma gibi görevler performans görevlerine örnektir.

7) Kelime İlişkilendirme Testi
Alternatif değerlendirme yöntemleri içinde son değineceğimiz konu olan kelime ilişkilendirme testinde, bir konuyla ilgili önce anahtar bir kelime verilir. Verilen bu kelimeyle ilgili çağrıştırılan kelimelerin öğrenciler tarafından kısa bir sürede sıralanması istenir. Böylece öğrencinin bir anahtar kavrama ilişkin sıralı yanıtları uzun süreli bellekte, bilişsel yapıdaki kavramlar arasında ilişkileri ve kavramların anlamsal yakınlığını gösterdiği varsayılır.
Yararları
Hazırlanması kolay ve hızlıdır.
Tüm sınıf ve düzeylerde uygulanabilir.
Bireysel ya da grupla uygulanabilir.
Öğrencinin bilişsel yapısındaki kavramlar arasındaki ilişkileri ortaya koyabilmesini sağlar.
Görsel hafıza ile öğrenme kolaylaşır.
Sınırlılıkları
Uygulama, sentez ve değerlendirme basamakları için uygun değildir.
Üst düzey zihinsel beceriler olan problem çözme ve eleştirel düşünmenin ölçülmesinde uygun değildir.

Proje Çalışmaları Yasal Yönetmelik ve Değerlendirme.

 

Projeler ve değerlendirme

Projeler Yasal Yönetmelik ve Değerlendirme .

Değerlendirme 2.0 Web Araçları

Görevler 

  • Modül konularını çalışınız.
  • Survey Monkey aracını kullanarak bir quiz yada bir anket hazırlayınız. Survey Monkey Kullanım Videosu

  • Google Forms a gidiniz ve istediğiniz konuda bir form oluşturunuz. Google Forms Kullanım Videosu

  • Görevlerinizi Öğrenme Günlüğünüze ekleyiniz ve Facebook grubumuzda uygulamak için paylaşınız.
  • Diğer katılımcıların gönderilerine yorum yapınız.

Son Sözler Hoşçakal Dilekleri ve Kurs Değerlendirme 

Aşağıda verilen Padlete hoşça kal mesajlarınızı ve kurs ile ilgili görüşlerinizi yazabilirsiniz.

 

Kurs Bitirme Rozetiniz 

 

Sevgili arkadaşlar, Kursumuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sizlerle birlikte çalışmak ve sizleri birazda olsa tanımak bizler için çok değerliydi. Umuyoruz ki bu kursta öğrendiklerinizi uygular ve hep ileriye doğru götürürsünüz. Bizlerden her zaman yardım alabilirsiniz. Oldukça sıkı çalıştınız ve muhteşem çalışmalar gerçekleştirdiniz ve bizlere gurur kaynağı oldunuz. Bie kez daha en içten teşekkür sevgi ve saygılarınızı sizlere iletmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz.

Eğitmen

Adil Tuğyan