Modül 3: STEAM Eğitim Yaklaşımı Neden Önem Kazandı?

Modül 3: STEAM Eğitim Yaklaşımı Neden Önem Kazandı?

STEAM Eğitim Yaklaşımının tarihçesine baktığımızda, uzay araştırmaları , ABD ve Sovyetler Birliği arasındaki uzayı keşfetme ve bu alandaki bilimsel bilgi savaşı , sonucu ortaya çıkmıştır denilebilir. Çünkü uzay araştırmaları teknolojideki gelişmeleri de beraberinde getirirken, bu alanda yetişmiş insan gücüne ihtiyaç duyulmuştur.

21.yüzyıl içerisinde teknolojik gelişmeler ve bu alanındaki yarış iyice hızlanmış, Amerika Birleşik Devletleri (ABD),   1980’li yıllarda Japonya  ile rekabet yarışına girmiş; ardından da sahneye Çin hem ekonomik ve teknolojik, hem de savunma sanayi alanlarında bir rakip olarak ortaya çıkmıştır.

Bu durum gelişmiş ülkeleri bilime, mühendisliğe ve yenilikçiliğe yatırım yapmaya yönlendirmiştir.

İnsansız-Işıksız-Dokunmadan Üretim ile maliyeti azaltıp, üretimi çoğaltmayı amaçlayan yeni üretim anlayışı, ülkeler arasındaki rekabeti de giderek artırmaktadır.

 

Tüm dünyada üretim ve tüketim şekilleri değişmektedir. Bu durum yeni meslek alanlarını oluştururken, bu yeni işler yepyeni beceriler gerektirmektedir. Bu hızlı değişim ve dönüşüm karşısında tüm ülkeler, eğitim sistemlerini yeniden gözden geçirmek durumunda kalmıştır.

Çünkü geleceğin meslekleri disiplinler arası bilgi ve beceriyi gerektirdiğinden, eğitim öğretim yöntem ve teknikleri de bilgiyi beceriye dönüştürebilecek multi disipliner ve disiplinler arası, süreç odaklı yeni bir eğitim yaklaşımına ihtiyaç duymaktadır.