Modül 4: Bir STEAM Eğitimi Nasıl Planlanmalı

Modül 4: Bir STEAM Eğitimi Nasıl Planlanmalı

 • Ülkemizde 2004 Programında çok sayıda beceriye yer verilmiş ve yaşam temelli öğretim anlayışına vurgu yapılmış.
 • 2013 yılında program revize edilerek, beceri ve kazanım sayısı azaltılmıştır.
 • 2017 yılında yenilenen fen  bilimleri dersi öğretim programında, uygulamalı bilim ünitesi konularak fen ve mühendislik uygulamaları konu alanı eklenerek değişikliğe gidilmiştir.
 • 2018 yılında fen bilimleri dersi öğretim programına, alana özgü becerilere mühendislik ve tasarım becerileri eklenerek revize edilmiştir.

 

STEAM aktiviteleri dünya çapında yaygınlaşırken farklı modeller olarak gelişmekte olsa da, STEAM eğitiminin odak noktasında öğrencilerin derslere etkin katılımını sağlayan zenginleştirilmiş etkinliklerle, proje ve problem temelli, sorgulamaya dayalı eğitim içerikleri yer alır.

Bu etkinliklerde öğrenciler bir grup içerisinde veya bireysel olarak çalışabilir.

Dersler okul içinde ve okul dışı ortamlarda (bilim merkezleri, müzeler veya doğada) gerçekleştirilir. Bu sayede öğrenciler farklı öğrenme süreçlerini deneyimler, hem bireysel, hem de grup içerisinde birbirinden esinlenme, özgüven geliştirme ve başkalarının fikrine saygı duyma gibi pek çok beceriyi birlikte edinme imkanı bulurlar.

STEAM eğitimi,

 • öğrencilerin edindikleri teorik bilgilerle, gerçek yaşam problemlerine farklı ve yenilikçi çözüm üretmelerine imkan sağlar.
 • öğrencilerin bilimsel çalışma yöntemlerini edinmelerini, veri toplama, gözlem ve analiz yapma yeteneklerini geliştirir.
 • bilim, matematik, mühendislik ve teknoloji alanlarına ilgi uyandırır.
 •  öğrenme merakını artırır.
 • işbirliği, takım çalışma becerilerini geliştirir.
 • öğrencilerin yaratıcı ve yenilikçi bakış açılarını geliştirir.
 • teknolojiyi bilinçli kullanmalarını sağlar.

STEAM Eğitimini planlarken bu konuları gözden geçirmeliyiz:

1.Öğrencilere ne kadar söz hakkı veriyoruz
2.Konuyu sorunu tespit etmede
3.Sorunun üzerine düşünme fikir geliştirme
4.Keşfetme
5.Karşılaştırma
6.Gözlem Yapma
7.Veri toplama analiz
8.Argüman geliştirme
9.Prototip geliştirme
10.Sunum yapma
11.Yapıcı eleştiride bulunma
12.Teknoloji Kullanımı
13.Birlikte başarma duygusunu yaşamasına ne kadar yer                  veriyoruz?

14.Etkinliğin öğrenciye uygunluğu
15.Okul dışı etkinliklere ne kadar zaman ayırıyoruz?

 

Bu sorulara yenilerini de ekleyebilirsiniz.

Bir STEAM eğitimi öncesinde öğretmen olarak yapacağımız etkinliği test etmemiz, çalışan ve aksayan yönleri gözden geçirmemiz, bu etkinlikte kullanacağımız yazılı görsel ve uygulama materyallerini temin etme yollarını da planlamamız gerekir. Bunu yaparken etkinliğin öğrencilerin ilgisini canlı tutması, eğlenceli ve ekonomik olması, estetik bakış açılarını geliştirebilmesi, yeni fikirleri ortaya çıkarabilmesi, bilimsel çalışma basamaklarını kazandırabilmesi de bir o kadar önemlidir.

Bunu yaparken mühendislik tasarım sürecini bilmemiz bize dersimizin içeriğini tasarlarken kolaylık sağlayacaktır.

Mühendislik Tasarım Döngüsü

Mühendislik Tasarım Döngüsü, mühendisin bir fikir veya ihtiyaçtan yola çıkarak, üretilen bir ürüne ya da sürece gitmek için takip ettiği basamaklar bütünüdür. Mühendis bir ürün üretirken, örneğin bu trafiği düzene koyacak bir battı çıktı yol olabilir, şu döngüyü izler:

 • Tasarla: Bir ihtiyaç ya da problemle ilgili bilgi toplar, çözümü için beyin fırtınası yapar, bulduğu çözümler içinden bir çözümü seçer ve ardından ürününü gerçek hayatta nasıl yapacağını çizer.
 • İnşa et: Ürününü inşa etmek için aletler ve malzemeler kullanır. Prototipini yapar, yani bir ürüne son halini vermeden önce bir örneğini yapar.
 • Test et: Ne kadar iyi çalıştığını öğrenmek için ürününü kullanır.
 • Geliştir: İyi çalışmayan parçaları düzeltmek için ürününde değişiklikler yapar.

Mühendislik Döngüsü, ürününüzü ya da sürecinizi sürekli geliştirecek şekilde basamakları sırayla tekrarlamaya devam ettiğiniz için bir döngüdür.

Ders Planı hazırlama öncesinde aşağıdaki video mühendislik tasarım döngüsüyle işlenmiş STEAM uygulamalarına güzel bir örnektir.