@ANADOLU eTwinning MOOC

Bu kurs öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak ve 21.yüzyıl eğitimimdeki yeni metot, pedagoji ve yaklaşımları konusunda öğretmenleri bilgilendirmek üzere MEB FATİH Projesi, MEB EBA Eğitim Bilişim Ağı ve Türkiye eTwinning Ulusal Destek Servisinin katkıları ile hazırlanmıştır. Kursumuzda İletişim, Yaratıcı Düşünme, Biçimlendirici Değerlendirme ve Bireyselleştirilmiş Öğrenme konularını teknoloji entegrasyonu ile işlenecektir. Kurs yöneticimiz Zehra Sayın hanıma […]

Integrating eTwinning Projects into the Curriculum

No matter what subject you teach, eTwinning projects are increasingly relevant in all areas of life so we need to know how to integrate them into our teaching.  The course will introduce key integrating concepts  and resources relevant to integrating projects into curriculum.  The course will have a very practical focus, exploring specific activities to run at school. […]