12.konferani

1

Comments

  • Storun

    Gazi Üniversitesi Sosyal Alanlar Eğitimi Coğrafya Öğretmenliği Bölümünde doktora tezi hazırlamaktayım. Bu tez Web 2.0 araçlarının eğitimde kullanımı ve uygulama örneklerine dayanmaktadır. Tezimin veri toplama ve uygulama aşamalarında e Twinnig projelerinin faydasını fazlasıyla görmekteyim. Bununla beraber öğrencilerime de bu alandaki yeni gelişmeleri aktarma imkanı bulmaktayım. Bu çalıştaylarda bilgilerimi güncelleme ve tanıştığım yeni arkadaşlarımdan öğrendiğim deneyimlerle kendimi geliştirmeyi amaçlıyorum.Okulumda çeşitli projeleri 6 yıldır yürütmekteyim. Son olarak 2022 yılında ” World and Technology ” isimli projeyi İtalya ve Yunanistan ortaklığı ile koordine etmekteyim. Bu çalışmayın bana ve öğrencilerime fayda sağlayacağına inanıyorum.