Modül 2: Bilgi ve Veri Okuryazarlığı

Okuryazarlık

“Çeşitli bağlamlarla alakalı basılı ve yazılı materyaller kullanarak tanımlama, anlama, yorumlama, oluşturma, iletme ve hesaplama kabiliyetidir. Okuryazarlık bireylerin hedeflerine ulaşmalarını, bilgi ve potansiyellerini geliştirmelerini ve de kendi topluluklarına ve daha geniş anlamda topluma tam olarak katılmalarını sağlamak için bir öğrenme sürekliliği gerektirir.” (UNESCO)

Veri Okuryazarlığı

Veri Üzerinden ve veri ile yapıcı olarak toplumun dikkatini çekme isteği ve yeteneğidir. (UNESCO)

Video: Lütfen “Veri Okuryazarlığı” ile ilgili aşağıdaki videoyu izleyiniz.

Katılımcı Etkileşimi

Lütfen aşağıdaki “Bilgi ve Veri Okuryazarlığı yeterlik düzeyinde bir birey hangi dijital bilgi, beceri ve tutumlara sahiptir?” sorusunu MentiMenter aracı üzerinden cevaplayınız.

 

“Hayat Boyu Öğrenme Sürecinde Bilgiden ve Veriden Değer Yaratmak!”

Dijital bir dünyada yaşıyoruz. Dijitalleşme olgusu hayatın her alanında etkisini hissettirmekte; iş yapma şeklimizi ve alışkanlıklarımızı değiştirmektedir. Dijital dünyada  bireylerin doğru bilgiye nasıl erişebileceklerini, bilgiyi nasıl işleyip, değerlendirip anlamlı bir şekilde kullanacakları ve bilgiyi nasıl yönetebileceklerini  bilmeleri zorunluluk haline gelmiştir.

Avrupa ölçeğinde dijital teknolojilerin hızlı gelişimine parelel olarak  dijital alandaki yetkinliğin öneminin daha iyi anlaşılması, vatandaşların dijital yeterliklerinin tespit edilmesi ve geliştirilmesi amacıyla hazırlanmış olan, Avrupa Dijital  Yeterlik çerçevesi (DigComp) beş ana dijital yeterlik  alanından oluşmaktadır. Bu anahtar yeterlik alanlarından birincisi “Bilgi ve Veri Okuryazarlığı”dır.

“Bilgi ve Veri Okuryazarlığı”  3 alt dijital yeterlikten oluşmaktadır:

1.1 Veri, bilgi ve dijital içerik taraması, araştırması ve filterelemesi

1.2 Veri, bilgi ve dijital içerik değerlendirme

1.3 Veri, bilgi ve dijital içerik yönetimi

1.1 Veri, bilgi ve dijital içerik taraması, araştırması ve filtrelemesi

Bu dijital yeterlik kapsamında vatandaşlar bilgi ihtiyaçlarını  ifade edebilir, dijital ortamlarda veri, bilgi ve içerik arayabilir, dijital içeriklere  erişebilir ve bu dijital ortamlar arasında gezinebilir.  Ayrıca bireyler kendi kişisel arama stratejilerini oluşturabilir ve güncelleyebilir.

1.2 Veri, bilgi ve dijital içerik değerlendirme

 Sınırsız içeriklerle dolu çevrimiçi ortamlarda elde edilen bilgiyi eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirmek, bilgi ve veri okuryazarlığının önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Doğru ve güvenilir bilgiye erişmek için, bireylerin elde edilen bilgiyi kaynak ve içerik bakımında  eleştirel ve şüpheci bir yaklaşımla ele alması gerekmektedir. Elde edilen dijital içerik, ilgililik uygunluk ve güvenirlilik açısından analiz edilmeli, kıyaslanmalı ve eleştirel bir tarzda yorumlanmalıdır.

“Bilginin Kalitesini Ölçmek”

Part 3:Veri, bilgi ve dijital içerik yönetimi

Dijital içerik, belgeler, ses ve metin dosyaları, resimler, grafikler, animasyonlar, videolar vb. çeşitli formatlarda farklı amaçlar için kullanılan  içerikleri ifade etmektedir. Dijital içerik yönetimi ise  mevcut  bilgi ve verilerin  farklı ortam ve şekillerde organize edilmesi ve depolanmasını anlatır. Bireyler yapılandırılan bilgiyi işleyerek değer yaratan bilgiyi elde etmeye çalışır.

Bilgi ve Veri Okuryazarlığı yeterlik düzeyinde bir alt dijital yeterliğin nasıl seviyelendirildiğini görselden inceleyebilirsiniz.

 

DigComp Bilgi ve Veri Okuryazarlığı ile eTwinning Bağlamı

 

Tartışma

eTwinning projelerinde öğrencilerinizin bilgi ve veri okuryazarlık becerilerini geliştirmek için hangi çalışmaları yapıyorsunuz? Bilgi ve veri okuryazarlığı becerisini eTwinning projeleriniz de nasıl kullanıyorsunuz?

 

Padlet ile yapıldı

Modül Görevi

1. Flippity ile hazırladığımız  2 soruluk online quizi  yanıtlayarak Sertifikanı  Facebook  grubumuzda paylaşınız.

Sertifikanızı almak için bu bağlantıya tıklayınız.

 2. Lütfen Modül ile ilgili  quiz sorularını cevaplamayı unutmayınız.

Modül Rozeti