Modül 5: Güvenlik

DigComp Çerçevesinde Güvenlik yeterlik alanı 4 alt yeterlikten oluşmaktadır.

Güvenlik dijital yeterlik alanı kapsamında, bireylerin dijital ortamlarda cihazları, içerikleri, kişisel verileri ve gizliliği, fiziksel ve psikolojik sağlığı korumaları, sosyal refah ve sosyal içerme için dijital teknolojilerden haberdar olmaları ve dijital teknolojilerin çevresel etkilerinin ve kullanımlarının farkında olmaları beklenir.

4.1 Cihazları Koruma

Ref: Resim Pixabay sitesinden alınmıştır.

Bu yeterlik seviyesinde cihazları ve dijital içeriği korumak ve dijital ortamlardaki riskleri ve tehditleri anlamak ,emniyet ve güvenlik önlemleri hakkında bilgi sahibi olmak ve güvenilirlik ve mahremiyete gereken saygıyı göstermek  gerekir. Bireyler dijital dünyanın faydalarının ve karşılaşabilecekleri  risklerin farkındadırlar ve olası çevrimiçi risklerden korunmak için gerekli  bilgi beceri  sahiptirler.

4.2 Kişisel Verileri ve Mahremiyeti Koruma

Ref: Resim Pixabay sittesinden alınmıştır.

Teknolojilerin günlük hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelmesiyle birlikte kişisel mahremiyet kavramı  dijital dünyada kişisel verilerin ve internet ortamlarında kişisel gizliliğin korunması gibi farklı açılardan da ele alınmaya başlandı. Bu yeterlik seviyesinde kişilerin dijital ortamlarda kişisel verilerin koruyabilmesi, çevrimiçi risklere karşı bilinçli olması ve gizliliği  önemini bilmeleri gerekir. Bu yeterliğe sahip kişiler  çevrimiçi risklerin farkındadır ve risklere karşı gerekli güvenlik önlemlerini alabilmeli; kendilerini ve başkalarını dijital dünyanın zararlarından koruyabilmelidir. Dijital platformlarda ,sosyal medya mecralarında veya ilgili dijital ortamlarda kişisel bilgilerin ne ölçüde ve nasıl paylaşılacağını bilmeleri gerekir. Bununla birlikte dijital hizmetlerin kişisel verilerin nasıl kullanıldığını bildirmek için bir “Gizlilik politikası” kullandığını anlayabilirler.

 

4.3 Sağlık ve Esenliği Koruma

Ref: Resim Pixabay sitesinden alınmıştır.

 

Dijital teknolojileri ve platformları dijital ortamları  kullanırken  fiziksel ve psikolojik  sağlık sorunları baş gösterebilir. Bireylerin dijital teknolojilerin kullanmaktan kaynaklanan sağlık sorunlarını bilmeleri ve dijital teknolojileri dengeli bir şekilde kullanmaları,fiziksel ve psikolojik sağlıklarını  olumsuz etkileyebilecek kullanımlardan kaçınmaları beklenir. Dijital ortamlardaki olası tehlikelerden birisi siber zorbalıktır. Bu yeterlik seviyesinde ayrıca bireylerin  sosyal refah ve sosyal içerme için dijital teknolojilerin farkında olmaları beklenir.

Siber Zorbalıkla İlgili yazıyı lütfen okuyunuz!

 Siber zorbalık nedir ve nasıl önlenir.

4.4 Çevreyi Koruma

Ref: Resim Pixabay sitesinden alınmıştır.

Bu yeterlik düzeyine sahip bireylerin dijital teknolojilerin çevresel etkilerinin ve kullanımlarının farkında olmaları beklenir. Bireyler dijital dünyanın yapısı ve işleyişi hakkında bilgi sahibidir ve dijital dünyada bir kullanıcı olarak  bu ortamları kullanmanın kendine getireceği  faydaların  ve karşılaşabileceği risk durumlarının farkındadır. Dijital teknolojilerin ve internetin bağımlısı olmadan, kendine ve çevresine fayda sağlayacak şekilde dengeli bir şekilde dijital platformları, ortamları ve araçları kullanması beklenmektedir.

İnternet bağımlılığı ile ilgili aşağıdaki yazıyı okuyunuz!

 

 Mavi Balina ve internet bağımlılığı

 

Güvenlik yeterlik düzeyinde bir alt dijital yeterliğin nasıl seviyelendirildiğini görselden inceleyebilirsiniz.

DigComp Güvenlik yeterlik alanı ile eTwinning Bağlamı

Lise seviyesinde matematik öğretmenliği alanında başarılı ve etkili eTwinning projeleri yürüten eTwinner’larımızdan Sayın Özlem EREN hocamızın “eTwinning projelerimin dijital boyutunda DigComp ve Güvenlik stratejilerim” isimli videosunu izlemenizi öneriyoruz.

 


Özlem EREN (Eskişehir)

 

 

Tartışma

Eğitim sürecinde öğrencilere internet ortamlarında kişisel bilgilerin ve mahremiyetin korunması, sağlığın, cihazların ve çevrenin korunması konusunda gerekli bilgi beceri ve tutumu kazandırmak için hangi çalışmalar yapılmalıdır? Sizler bugüne kadar öğretim süreçlerinizde “e-Güvenlik” konusunda hangi çalışmaları yaptınız veya gelecekte yapmayı planlıyorsunuz?

 

Modül Görevi

1. Internet ortamlarıyla ilgili  faydalı ve zararlı yönlerini anlatan bir poster hazırlayınız ve Facebook grubunda paylaşınız! 

Paylaşılan en az 2 proje için olumlu geri bildirimlerinizi yansıtmayı unutmayınız.

 

 

2. Lütfen Modül ile ilgili  quiz sorularını cevaplamayı unutmayınız.

Modül Rozeti