Eğitimsel Yenilikçilik

 

Eğitimsel Yenilikçilik

                                                                                     *Lütfen videoyu izleyiniz.

Bir eTwinning projesi pedagojik açıdan yenilikçi olmalıdır. Öğretmenler projelerine çeşitli yenilikçi yöntem ve uygulamaları  dahil ederek projelerini yürütmelidirler.Proje, ya özgün bir tema üzerine odaklanmalı veya bilinen bir temanın  özgün ve yenilikçi bir pedagojik yaklaşımla işleneceği tarzda yürütülmelidir.

Pedagojik açıdan yenilikçi sayılabilecek projelerde etkinlikler  öğretmenlerin mentorlüğünde  öğrenci merkezli bir yaklaşımla yürütülmelidir.Projenin ana aktörleri  öğrencilerdir.Öğrenciler, öğretmenlerin fikirlerini bire bir uygulayan değil;kendi özgün düşüncelerini,bakış açılarını,yaratıcılıklarını   projeye aktaran projede kendilerini gerçekleştiren bir noktada olmalıdırlar.Nitelikli bir projede,öğrenciler etkinliklerin planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi gibi süreçlere aktif olarak katılırlar,sorumluluk alırlar,sanatçı,bilim insanı,mühendis veya tasarımcı vb. roller üstlenerek bağımsız hareket ederek ortak ürünler üretebilirler.

Öğrenci merkezli olarak yürütülecek bir projede etkinlikler  çerçevesinde öğrencilere faaliyetlerin eğitimsel çerçevesi açıklanmalı,yönlendirici sorular sorulmalı,öğrencilerin araştırma ve analiz yapabilmeleri için seçenekler sunulmalı, işbirlikçi takım çalışmaları  organize edilmeli ve öğrenciler bu çalışmalara aktif olarak  katılabilmelidir.Özelikle karışık ulusal veya uluslararası takımlar oluşturularak faaliyetlerin yürütülmesi öğrenciler ve öğretmenler arasında etkileşim,iletişim ve işbirliği yönünü güçlendirecek ve proje başarısını arttıracaktır.Bunun yanı sıra projede proje ortakları tarafından bu işbirlikçi yaklaşım esas alınarak çeşitli özgün somut çıktılar ortaya konulabilmelidir.

Özgün bir yaklaşımla yürütülecek bir projede, etkinliklerin de çeşitlilik arz etmesi gerekmektedir.Etkinlikler, projenin hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik ve çeşitlilik arz edecek bir yapıda ele alınmalıdır.Örneğin karma takımlar,her ana faaliyet sonunda ortak yönergeye bağlı olarak farklı bir somut ürün veya ürünler ortaya koyabilirler.

Eğitimsel yenilikçilik bağlamında  öğretmen kendine şu soruları sorabilmelidir:

Görevler

 1. Modül bilgilerini çalışınız.
 2. BeFunky linkine gidiniz. Tıklayınız.  Sizde modül bilgilerinden esinlenerek bir infografik hazırlayınız. BeFunky çok amaçlı bir araç keşfediniz !
 3. Alternatif olarak Voyant Tools Tıklayınız aracını kullanabilirsiniz. Linke gittiğinizde gördüğünüz kutuya bir metin yada bir kaç link yapıştırın ve Reveal düğmesine tıklayın. Kelime bulutunuzu Facebook Grubumuzda paylaşın.

Alternatif Infografik Araçlarını Keşfediniz.

 

 • Canva
 • Venngage
 • Piktochart
 • easel.ly
 • Visme
 • Infogram
 • Vizualize.me
 • Snappa
 • Animaker
 • BeFunky
 • Biteable
 • Mind the Graph

 

 1. Grubumuzdaki diğer katılımcıların gönderilerine yorum yazın veya ifade bırakınız.
 2. Modül quizini cevaplamayı unutmayınız.

Modül Rozetiniz.

Başarılar dileriz.

Adil Tugyan – Ünsal Saper