Ortak Okullar Arasında İşbirliği

eTwinning projelerinde ortak okullar arasındaki iletişim ve işbirliği kapsamında yapılan çalışmalar; ortak okullar arasındaki koordinasyon,projenin işbirlikçi pedagojisi  ve işbirlikçi bir yaklaşımla ortak ürün oluşturulması ve kapsamında ele alınır.

Projede yer alan öğretmen ve öğrenciler arasında güçlü bir koordinasyon ve sonuç odaklı çalışma yaklaşımı esas alınmalıdır.Planlanan her etkinlik kapsamında tüm proje ortaklarının katılımıyla ortak bir ürün ortaya koymak öncelik olmalıdır.Bir projede öğretmenler ortak bir faaliyet yönergesi oluşturarak projenin tüm süreçlerinde beraber karar vermeleri  ve işbirlikçi bir tarzda çalışmaları gerekir. Hazırlanan faaliyetler çeşitlilik arz etmeli ve öğrenci merkezli bir yapıda kurgulanmalı ve öğretmenler mentor rolünde öğrencilere rehberlik etmelidirler.

Açık ve net bir şekilde oluşturulmuş faaliyet yönergeleri tüm Twinspace üyeleriyle paylaşılmalıdır.Bir faaliyet yönergesinde faaliyetin tanımı,amaçları,çalışma yöntemi,görev dağılımı,hedeflenen  beceri ve yetkinlikler,önerilen araçlar gibi bilgilere yer verilebilir.

Projede,öğrencileri daha bağımsız  kılmak için üzerinde çalışılan faaliyetin konusu kapsamında öğrencilere araştırma,bilgi toplama,karşılaştırma,analiz etme,tartışma fırsatı sunulmalıdır.Öğrenciler faaliyet kapsamında yaptıkları araştırma inceleme paylaşma sürecinden sonra beraber çalışarak ortak ürün ortaya koymalıdırlar.Öğretmeler bu süreçte mentor rolünde olmalıdır.

eTwinning projelerinde 1)proje ürünü ve 2)ortak ürün olmak üzere iki farklı somut çıktıdan bahsedilebilir.Proje ürünü her bir ortak okulun kendi bireysel çalışması olarak değerlendirilebilir.Örneğin; okul proje takımının oluşturulması,okulun tanıtımın yapılması gibi vb. gibi.Bu tarz çalışmalarda okullar birbirlerinden bağımsız çalışarak  ürünler ortaya koyarlar.Ortak üründe ise  özelikle  öğrencilerin ulusal veya uluslar arası karışık öğrenci grupları halinde çalışarak tamamen işbirlikçi bir tarzda çalışarak ortaya koyduğu ürünlerden bahsedebiliriz.Karışık takım çalışmalarının  yanı sıra,proje ortaklarının, okul takımları bazında da birbirini tamamlayan ürünler ortaya koyarak veya birbirine bağlı sıralı yapılan çalışmalarla ortak ürünler üretmeleri mümkündür.Çalışmanın tamamlanabilmesi için diğer ortakların katkısına ihtiyaç duyulan bu tarz  çalışmalarda örneğin,ortak ürününün her bir parçasının bir okul tarafından hazırlanmasını örnek olarak verebiliriz.

 

Bir projenin işbirlikçi yönünü gösteren en önemli hususlardan birisi ortak ürünlerdir.Projede ortak okulların ortak bir amaç doğrultusunda beraber çalışarak  çeşitli özgün ürünler ortaya koymaları proje kalitesini arttıran hususlardan birisidir. Ortak bir ürünün tamamlanabilmesi için diğer proje ortağı okul veya okulların katkısına ihtiyaç duyulmaktadır.Bir eTwinning projesinde, ekitap, dergi,gazete, hikaye veya,karikatür kitabı,sanatsal bir ürün,bir ürün tasarımı,işbirlikçi sunumla,zihin haritası veya bir video ortak ürün olarak tanımlanabilir.

Projede okullar birbirine bağlı etkinliklerle  veya karışık proje grupları şeklinde çalışabilir ve bireysel  veya ortak ürünler üretebilirler. Projenin işbirlikçi pedagojisini öne çıkaran husus proje ortağı okulların aynı amaç doğrultusunda birbirlerine bağlı olarak hareket  etmelerinde yatar. İşbirlikçi çalışma yönteminin en önemli yönlerinden birisi proje kapsamında karışık öğrenci gruplarının oluşturularak ortak ürünlerin üretilmesi sürecidir.Karışık proje gruplarında çalışan öğrenciler diğer ortak okullardaki proje arkadaşlarıyla etkileşim halinde kalır,iletişim kurar ve işbirliği yaparlar.Bu tarz bir çalışma da projenin işbirlikçi yönünü güçlendirmektedir.

Projenin işbirlikçi yönü üzerinde planlama yaparken kendimize şu soruları sormamız gerekmektedir.

 

İPucu

 

 

Görevler

1- Modül bilgilerini çalışınız.

2- Wakelate aracına gidiniz. Tıklayınız.  Wakelete kullanım videosu için Tıklayınız. Örnek bir karma takımı nasıl oluştururdunuz ve karma bir takım ile nasıl çalışrdınız. Etkinlik taslağını tamamladıktan sonra Wakeletinizin linkini grubumuzda paylaşın. Katılımcıların okuyup yorum yapmaları için.

Random Team Generatot. Online grup oluşturmak için Tıklayınız. İsimleri kutuya yazıp kaç grup oluşturacağınızı seçin ve RERUN a tıklayın.

3- Wakelet i kullanarak bir etkinlik planı hazırlayınız.

4- Educandy yi kullanarak herhangi bir kunuda bir oyun hazırlayınız.  Tıklayınız . EduCandy Kullanım  videosu için Tıklayınız. Otununuzun  linkini yada kodunu Facebook Grubumuzda paylaşınız. Takımlar halinde oynayınız.

En iyi işbirliği araçları için Tıklayınız.

5- Modül quizini cevaplamayı unutmayınız.

Modül Rozetiniz

Başarılar dileriz.

Adil Tugyan – Ünsal Saper