Öğretim Programına Uyum

 


 

eTwinning projesinin öğretim programıyla olan ilişkisi, proje ve öğretim programı arasındaki ilişki,projenin disiplinler arası yaklaşımı ve öğrencilerin temel beceri ve yetkinliklerini geliştirme kapasitesi kapsamında ele alınmaktadır.

Proje okul yaşantısının parçası yapılmalı ve proje etkinlikleri okul müfredatını aksatmayacak şekilde yürütülebilmelidir. Proje çalışma planında ve etkinlikler çerçevesinde öğretim programıyla proje arasında  ilişki belirgin bir şekilde açıklanmalıdır.Proje başvuru metninde ve Twinspace’de yürütülecek faaliyetler çerçevesinde müfredat hedefleri açıkca ifade edilmelidir.Dolayısıyla bu bağlamda ilgili ders müfredatları ve proje etkinlikleri arasındaki ilişki açıkça ortaya konulmalı ve bu bağlantı proje planında paylaşılmalıdır. Projenin  pedagojik çerçevesi ayrıntılı bir şekilde açıklanmalı,etkinlikler öğrenci merkezli olacak şekilde ekseriyetle okul saatleri içinde yürütülmelidir.Somut proje çıktılarının okul ortamında görünür kılınması da projenin okulun bir parçası yapılması açısından önemlidir.

Proje, disiplinler arası bir yaklaşım çerçevesinde  okuldaki öğretim programına entegre edilmelidir.Projenin çalışma takviminde,projenin hedeflerinde ve gerçekleştirilen etkinlikler çerçevesinde  disiplinler arası yaklaşım öne çıkarılmalıdır.Etkinlikler ekseriyetle disiplinler arası bir yaklaşımla yürütülmelidir.

 

Bunun yanı sıra, proje öğrencilerin temel beceri ve yeterliliklerini  geliştirme stratejisi içinde olmalıdır.Proje etkinlikleri ve temel beceri ve yeterlilikler arasındaki ilişki açıkça ortaya konulmalıdır.Bu doğrultuda gerçekleştirilen faaliyetler çerçevesinde öğrencilerin  temel beceri ve yeterliliklerdeki  gelişim düzeyini anlamak için değerlendirmeye yönelik çalışmalara yer verilmelidir.Bu çalışmalar an etkinlikler sonrasında yapılabileceği gibi proje sonunda da gerçekleştirilebilir.Yapılan değerlendirme sonuçlarının öğretmenler tarafından analizinin yapılarak yorumlanması ve projenin temel beceri ve yeterliliklere yönelik başarısının ortaya konulması gerekmektedir.

 

Okul öncesi ve özel eğitime ihtiyaç duyan öğrenciler için ise bu çalışmalar ailelerin de desteğini alarak yürütülmelidir.

Bu bağlamda proje şu sorulara cevap verebilmelidir?

 

İpucu

 

 

Görevler

  1. Modül bilgilerini baha önce bir proje yapyıysanız karşılaştırarak okuyunuz. Projenizdeki uyum burada anlatılanlarla uyumlu mu değerlendiriniz.
  2. Notepad e gidiniz. Tıklayınız.  Bu modüldeki bilgilerinizi özetkeyen küçüm bir yazı yazınız isterseniz paylaşabilirsiniz ilham vermek için. Projenizi bu modül bilgileri ile karşılaştırırken neler farkettiniz ?

Notepad internet üzerinde notlar tutmanız sağlayan ve sa klayan bir araçtır. Linke gittiğinizde Create a Note a tıklayıp yazmaya başlayın. Sonra sağ tarafta bulunan 3 çiziyiye tıklatın. Alanınızın linkini saklayıp herzaman kullanabilirsiniz.

3- Alternatif olarak EU Codeweek 2020 ye 1 etkinlik ile katılabilir veya Codeweek 4 All ile bir itifak kurabilirsiniz. İttifak için başkalarının kodlarını kullanabilir yada siz etkinliğinizi sisteme ekledikten sonra alacağınız kodu  Codeweek 4 All facebook grubunda veya etwinning 100 grubunda paylaşabilirsiniz. paylaşabilirsiniz. Temel kodlama becerisi için Code.org web sitesinden temel kodlama becerileri yazabilirsiniz açıklamaya. Etkinlik oluşturmak için Link

Codeweek 4 All için bilgi Link

Websayfasını dilini türkçe yapabilirsiniz.

4- WordWall aracına gidiniz. Tıklayınız.  Aracı keşfediniz. 1-Bir Şablon şeçiniz. 2-İçeriklerinizi ekleyiniz. 3- ister ekrandan oynayın isterseniz çıktısını alınız. Örneğin bir proje etkinliğinizi değerlendirebilirsiniz öğrencileriniz ile.

3- Modül Quizini cevaplamayı  unutmayınız.

Modül Rozetiniz.

Başarılar dileriz.

Adil Tugyan – Ünsal Saper