Sonuçlar Etki ve Belgeleme

 

 

Sonuçlar,etki ve belgeleme başlıklı bu son kriter, projenin belirlenen hedeflerine ulaşma,proje faaliyetlerinin değerlendirilmesi,sonuçların yaygınlaştırılması ve projenin öğretmen ve öğrenci ve diğer topluluklar üzerindeki etkisini değerlendirmeye odaklanmaktadır.

Öncelikle çalışma planı,planlanan etkinlikler ve projenin hedefleri belirgin olmalı ve  Twinspace’de paylaşılmalıdır.Gerçekleştirilebilir hedefleri olan proje sürecinde hedeflere ulaşmak için bir dizi işbirlikçi somut ürün ortaya konulmuş olmalıdır.Proje kapsamında belirlenen her bir hedefe yönelik,ilgili hedefi gerçekleştirmek üzere bir ürün  ortaya koymak esas olmalıdır.

Etkinlik açısından çeşitlilik arz etmesi gereken proje çalışması benzer şekilde somut proje çıktıları anlamında da çeşitlilik arz etmesi gerekir. Başarılı yürütülmüş bir projede ortak okullar birlikte çalışmış ve çeşitli ortak ürünler ortaya koymuş olmaları gerekir.Sunulan somut ürünlerdeki çeşitlilik proje başarısını gösteren önemli hususlardan biri olabilir.

Projede öğretmen ve öğrencilerin proje faaliyetlerini değerlendirmeleri için gerekli çalışmalara yer verilmelidir. Ana faaliyetler sonunda ve(veya)proje sonunda  kapsamlı değerlendirmeler yapılmalı ve sonuçlar öğretmenler tarafından analiz edilerek Twinspace’de  paylaşılmalıdır. Projede değerlendirme süreci öğretmen ve öğrencinin ötesinde velilerin de katılımıyla genişletilebilir. Özellikle küçük yaş gruplarında  öğrencilerin temel beceri ve kazanımları elde etme yolundaki gelişimi ile ilgili velilerden de değerlendirme alınması önemlidir. Projenin öğretmen ve öğrenci üzerindeki görünmeyen etkisi ise mevcut sunulan somut sonuçlar üzerindeki etkisi ile kıyaslanarak dolaylı olarak değerlendirilmelidir. Projenin değerlendirilmesi için  anketler yapılabilir, öğrenciler bireysel olarak bir web aracı aracılığıyla projeyi değerlendirebilir veya bireysel  değerlendirme videolarına yer verilebilir.

 

eTwinning proje başarısı için önemli hususlardan  birisi de başarılı bir şekilde yürütülmesi gereken proje yaygınlaştırma sürecidir.Proje sonuçlarının yaygınlaştırması  eTwinning’in pedagojik hedefleri arasında yer almaktadır.Yaygınlaştırma hem  proje süreci boyunca ve hem de proje tamamlandıktan sonra da devam etmesi gereken bir süreç olmalıdır.Projeyi yürüten öğretmen, diğer öğretmenleri,okul idaresini,velileri davet edilerek projesin kapsamı genişletilebilir ve bu şekilde proje daha fazla kişiye ulaştırılmış olabilir.Bunun dışında projeyi okulda görünür kılarak da proje sonuçları yaygınlaştırılabilir.Yaygınlaştırma için sanal veya yerinde proje sergisi organize edilebilir,proje köşesi hazırlanabilir,okul web sitesinde ,öğretmenim kişisel eTwinning Live  sayfasında,EBA platformunda veya sosyal medyada veya basında proje haberlerine yer verilebilir.Yapılan her türlü yaygınlaştırma çalışmasına dair paylaşımlar,içerikler  veya ilgili linkler de ayrıca Twinspace sayfalarda paylaşılmalıdır.

İpucu

 

 

Görevler

  1. Modül bilgilerini çalışınız ve var olan veya tamamlanmak üzere olan bir projenizi düşünümüz.
  2. Sli.do aracına gidiniz. Tıklayınız. Projenizin öğrenciler  tarafından değerlenmesine olanak sağlayacak bir anket hazırlayınız. Facebook grubunuzda kodunu paylasınız.
  3. Bookwidget aracına gidiniz. Tıklayınız. Aracı keşfediniz. Araçtaki bir sürü aktivite seçeneğinden birini yaratıcı olarak sınıf veya proje için kullanınız.
  4. Vooclap aracına gidiniz. Tıklayınız. Herhangi bir konuda bir soru sorup kodunu Facebook Grubumuzda paylaşınız.
  5. Etkileşimli çalışmalara katkıda bulununuz  ( 2,3,4. Görevler )
  6. Modül Quizini cevaplamayı unutmayınız.

Değerlendirme Araçları için . Gidiniz !

Modül Rozetiniz.

Başarılar Dileriz

Adil Tugyan – Ünsal Saper