Eğitim 3.0 – 0.1 Gelecek Eğitim Senaryoları

pngguru.com - Explore Vashon IslandOECD Gelecek Eğitim Senaryoları

2001 yılında OECD tarafından eğitimin geleceğine ilişkin senaryolar oluşturulmuştur (OECD, 2001). Bu senaryolar, salgının eğitimdeki dönüşümü hızlandırıcı etkileri olabileceğinden hareketle revize edilerek 2040 yılı için dört alternatif senaryo ortaya konmuştur. Bu senaryolar bir gelecek tahmini ya da önerisi değil, mevcut eğilimler ve gelişmelerden yola çıkılarak oluşturulmuş gelecek kurgularıdır. Bu kurgular eğitimin mevcut durumuna en yakın olandan değişimin en fazla olduğuna doğru sıralanmıştır. Senaryolar şöyle;

  1. Artan okullaşma: Eğitim öğretim sürelerinin artırılması
  2. Dış kaynaklarla desteklenen eğitim: Öğrenme pazarları
  3. Öğrenme merkezleri olarak okullar: Okullardaki eğitimin yeniden ele alınması ve dönüştürülmesi
  4. Okul temelli öğrenmenin sonu: Birey temelli öğrenme

pngguru.com - Explore Vashon IslandSenaryo Açılımları

Sonuç olarak, küresel düzeyde eğitim sistemlerindeki mevcut eğilimleri izlemek ve ulusal görünümün bununla hangi noktalarda benzer ve farklı olduğunu anlamlandırmak politika yapıcılar için süreç yönetiminde daha etkili kararlar almayı sağlayabilir. Türkiye de dünya genelinde olduğu gibi salgın krizinden hayatın her alanında etkilendi. Salgın krizinin eğitimde yarattığı büyük tahribat göz ardı edilemez. Ancak bu etkiler eğitim sisteminin özellikle nitelik ve eşitlik bağlamlarında güçlendirilmesine yönelik tartışma zeminini destekleyebilir ve iyileştirici müdahaleleri hızlandırabilir.

pngguru.com - Explore Vashon IslandBeyin Fırtınası

Padlet ile yapıldı

                                                                                                                                                                                                                                                                 Sonraki Bölme Geçiniz.