Modül 3:Endüstri 4.0 Alt Teknolojileri

 

   Akıllı Fabrikalar

(Karanlık Üretim-Dijital Fabrikalar)

Endüstri 4.0 döneminde fabrikalar,makinelerin birbirleriyle ve insanla etkileşim halinde olacağı yepyeni  karanlık üretim ortamına dönüşmektedir.İnsanın sistemden çekildiği,siber-fiziksel sistemlerin,sanal gerçeklik teknolojilerinin,kullanılacağı bu fabrikalarda üretim,otonom robotlar (kobotlar) tarafından  7/24 ışıksız bir ortamda  gerçekleştirilecek.Amaç; üretimde sıfır hata,en az maliyet,üst düzey verim,esnek,dinamik,kaliteli ve hızlı üretim.

 

2.Siber-Fiziksel Sistemler

Fiziksel dünyayı, sensorlar aracılığıyla  siber dünyayla birleştiren sistemi ifade eder.Siber fiziksel sistemlerin kullanıldığı akıllı fabrikalarda fiziksel dünyanın bir kopyası oluşturulmadan örneğin; piyasaya sürülecek bir ürünün dijital ortamda simülasyonu yapılmadan, gerçek dünyaya getirilmesi söz konusu olmayacak.Siber Fiziksel Sistemler(SFS) piyasaya sürülmüş ürün veya nesnenin  birbiriyle atanmış bir internet adresi üzerinden haberleşebilecekleri bir ağ ortamının kullanımını mümkün kılacak.

 

 3.Nesnelerin Interneti

 

İlk olarak 1999 yılında kullanılan Nesnelerin Interneti (IoT) kavramı,siber-fiziksel sistemlerin birleriyle ve insanlarla  gerçek zamanlı olarak iletişime geçebilecekleri bir teknolojidir.Ev ve ofis sistemleri,arabalar,saatler,bileklikler,gözlükler…vb sayısız ürün  Bluetooth ve Wi-fi teknolojileriyle artık  internete bağlanmaya başladı bile. 2020 yılı itibariyle 40 milyarın üzerinde nesnenin internete bağlanacağı öngörülmektedir.

4.Bulut Teknolojileri

Endüstri 4.0 sürecinin en önemli teknolojilerinden biri olan bulut bilişim sistemi  her türlü verinin  online bir ortamda tutulmasını ifade eder.Bulut sistemi kamusal ve bireysel düzeyde tüm kullanıcılara  esnek ve ekonomik ve her zaman her yerde ulaşılabilir veri saklama ve online ortamda veri yönetimi imkanı sağlar.Özellikle sanayide ürünlerle ilgili veri toplanması ve verilerin incelenerek anlamlandırılması bağlamında  önemli bir yer tutacağı öngörülüyor.Amerika’nın önde gelen internet devi Amazon  2006 yılında  ilk bulut teknolojisini hizmete açmıştır. Genel bulut,özel bulut,melez bulut,topluk bulutu olarak farklı kapsamlarda bulut teknolojileri mevcuttur.

5.Büyük Veri ve Analatikler

Büyük veri, bilgi  akışı sağlayan çok çeşitli teknolojik araçlardan veya ortamlardan gelen karışık veri yığınlarını ifade eder.Bu veri yapılandırılmamış ve işlenmesi  anlamlandırılması gereken bir bilgidir.Bulut bilişimin veri depolama sorununu ortadan kaldırması  büyük veri kavramının gelişmesine ve depolanmasına olanak sağlamıştır. Günümüzde teknolojik gelişmelerin hızla artması ve insanların internette daha fazla zaman geçirmesiyle birlikte her geçen gün daha da büyüyen bu bilgi yığını; analitikler adı verilen özel yazılımlar aracılığıyla analiz edilerek anlamlı bilgilere dönüştürülmektedir.

 

6.Yapay Zeka

Yapay zekâ, öğrenerek ve öğrendiklerinden kendi çıkarımlarını yaparak insan zekâsını taklit eden teknolojiler olarak tanımlanmaktadır. Yapay zekâ teknolojileri sayesinde birçok sistem, araç ve makine, insan müdahalesi olmadan otonom şekilde işler hale gelebilmektedir.İmalat sanayinde yapay zekâ ya da akıllı yazılım çözümleri,değişen ve beklenmeyen ortam şartlarında geçmiş öğrenimlerin ve sistemlerin devamlılığını sağlayarak fayda yaratmaktadır.

7. Kobotlar (Öğrenen Robotlar)

Endüstri 4.0’nın yenilikçi ürünleri arasında yer alan işbirlikçi robot anlamına gelen kobotlar birbirleriyle ve insanlarla en yüksek düzeyde  etkileşim kurarak  4.0 üretimin çok önemli bir bileşeni olmaktadır.İnsanlarla etkileşim halindeki kobotlarla  birlikte, sanayide verimin arttırılması ve ürün maliyetinin düşürülmesi planlanmaktadır.Kobotlar sanayide insanlar  için riskli olabilecek işlerde kullanılacaktır.Bu durum iş kazalarının azalmasına ve iş yeri güvenliğini artmasına olanak sağlayacaktır.

8. 3 Boyutlu Yazıcılar

3. boyutlu yazıcılar,bilgisayar ortamında tasarlanan bir ürünü 3 boyutlu somut nesnelere dönüştüren teknolojiyi ifade eder. Sanayide bu teknoloji katmanlı üretim olarak da tanımlanır.3 boyutlu üretimde insana gereksinim duyulmayacağı için 3 boyutlu yazıcılar akıllı fabrikaların çalışma  prensibine tamamen uygundur.

 

 9.Arttırılmış  Gerçeklik

Arttırılmış gerçeklik teknolojisi, gerçek  dünyanın bilgisayar ortamında arttırılarak zenginleştirilmesidir.Bu teknoloji aracılığıyla gerçek dünyadaki bir  ortam ve ortamın içindekiler bilgisayarlar tarafından üretilen ses,görüntü ve grafik verileriyle  zenginleştirilerek  yeni gerçek fiziksel ortamlar meydana getirir.Günümüzde arttırılmış gerçeklik uygulaması eğitimden,sağlığa mimariden sanata varana kadar  yaşamın her alanında kullanılmaya başlanmış heyecan verici bir teknolojidir.

10.Yapay ve Dikey Sistem Entegrasyonu

Günümüzde  işletmelerin veya şirketlerin büyümesinde yatay ve dikey bütünleşme ve entegrasyon kavramı önemli rol oynamaktadır. Bir işletme veya şirket içindeki tüm unsurlar dikey entegrasyonu ve ürün pazarında yer alan tüm unsurlar ise yatay entegrasyonu ifade etmektedir.Dikey entegrasyon aynı sektör içerisinde yer alan  işletme veya şirketlerin birleşmesi anlamına gelir.

Yatay ve dikey sistem entegrasyonunun gerçekleştirildiği  4.0 fabrikalarda üretim zincirindeki değişikliğinin hızlı tespiti ve hızlı çözüm bulunması söz konusu olabilmektedir.Müşteriye özel  ürünler,kaynak verimliliğinin artması,küresel tedarik zincirinde  optimasyonun elde edilmesi, yapay ve dikey entegrasyonun  avantajları arasında yer almaktadır.

 

*Bu bölüm tamamlanmıştır.Bir diğer bölüme geçebilmeniz için bölüm sonunda bulunan ‘Quiz’deki tüm soruları doğru yanıtlamanız gerekmektedir.Lütfen,quiz için sol üst köşede bulunan ‘Take the Quiz’ butonuna tıklayınız.Başarılar dileriz.