Modül 2:Endüstri 4.0

Endüstri 4.0, sanayinin geldiği en son teknolojik düzeyi ifade eder.Endüstri 4.0,akıllı fabrikalar,siber-fiziksel sistemler,nesnelerin interneti,otonom robotlar,yapay zeka,bulut bilişim,büyük veri,arttırılmış gerçeklik,3D yazıcılar gibi teknolojileri tanımlayan, gerek sanayi de gerekse  toplumsal hayatta hızlı bir dijital dönüşümü ifade eden bir terimdir.Endüstri 4.0 ile birlikte robotik teknolojiler,yapay zeka ve otomasyon teknolojilerin üretim sistemlerinde etkin olacağı ve teknolojik gelişmelerin insanların hayatları üzerinde  önemli değişimlere yol açacağı bu yeni dönemin ilk evresindeyiz.

 

 

Endüstri 4.0 ile birlikte bazı mesleklerin artık olmayacağı ve günün ihtiyaçlarına ve yeni teknolojilerin gereklerine uygun  yeni mesleklerin ortaya çıkacağı  öngörülmektedir:Bu mesleklerden bazıları şunlardır.

-Endüstriyel Veri Bilimciliği

-Endüstriyel Kullanıcı Arayüzü Tasarımcılığı

-Endüstriyel Bilgisayar Programcılıgı

-Veri Güvenliği Uzmanlığı

-Giyilebilir Teknoloji Tasarımcılığı

-IoT Çözüm Mimarlığı

-Robot  Koordinatörlüğü

-Bulut Hesaplama Uzmanlığı

-3D Yazıcı Mühendisliği