Modül 1:Sanayi Devrimlerini Kısa Tarihçesi

 

Endüstri  1.0

Birinci sanayi devrimi,18. Yüzyılın ortalarında Britanya’da buhar ve su gücünün sanayide kullanılmaya başlanmasıyla başlamıştır.Bununla  birlikte insanlık tarihinde ilk kez kas gücünün yerini makineler alarak makineleşme dönemi başlamış;üretim küçük işletmelerden fabrikalara taşınmıştır.

 

 

Endüstri 2.0

Endüstri 2.0, 19.yüzyılın ikinci yarısından sonra başlayan ve  birinci dünya savaşına kadar geçen süreçte sanayide ve toplumsal alanda meydana gelen değişim ve dönüşümleri ifade eder.Bu dönemde elektriğin sanayide kullanmaya başlanması,kitlesel  üretimi de beraberinde getirmiş  ve özellikle 1900 yılların başlarında  Amerikan otomobil üreticisi Henry Ford’un  girişimleriyle otomotivde seri üretime geçilmesi bu dönemin en önemli gelişmeleri olarak öne çıkmaktadır.

 

Endüstri 3.0

Endüstri 3.0,bilişim teknolojileri dönemi olarak da adlandırılan bir dönemdir.İkinci dünya savaşından sonra elektronik ve bilgi ve iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmelerin neticesi olarak  1970 yılların başlarında sanayide otomasyon dönemi başlamış ve üretim  dijitalleşmeye başlamıştır.Bilgisayarların,robotik endüstrisinin,nükleer,doğalgaz ve yenilenebilir enerjiler gibi yeni enerji kaynaklarının kullanılmaya başlandığı bir dönemdir.Bu dönemde bilgi en temel unsur olarak kabul edilmiş,bilgilerin artması ve yayılması ise küreselleşme olgusunu ortaya çıkartmıştır.

 

 

 

 

*Bu bölüm tamamlanmıştır.Bir diğer bölüme geçebilmeniz için bölüm sonunda bulunan ‘Quiz’deki tüm soruları doğru yanıtlamanız gerekmektedir.Lütfen,quiz için sol üst köşede bulunan ‘Take the Quiz’ butonuna tıklayınız.Başarılar dileriz.