Modül 4:Endüstri-Eğitim İlişkisi

Dinamik bir yapısı olan eğitim sistemleri,toplumları oluşturan diğer sistemlerle bütünleşmek zorundadır.Endüstri 4.0 eğitim ilişkisini anlamlandırabilmek için öncelikle eğitimin temel işlevlerini incelemek gerekmektedir.Eğitimin,toplumsal,felsefi siyasal,bireysel ve ekonomik işlevleri bulunmaktadır.Öğretmenlerin bu işlevleri temel alarak öğretim süreçlerini şekillendirmeleri gerekmektedir. Bu işlevlerden özellikle toplum ve ekonomi bağlamında eğitimin temel amacı, ülkenin refah ve güçlü ekonomik itici gücü için bireylerin nitelikli ve sürekli eğitim ile ekonomiye katkı sağlayacak bilgi ve becerileri kazanması nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi şeklinde tanımlanabilir.Bu tanımdan hareketle bugünün öğrencilerini yarının iş piyasasına hazırlayan öğretmenlerin yüzyılın gerçeklerinin ve gereklerinin farkında olmaları önem arz etmektedir.

Hızla dijitalleşen dünyada ve Endüstri 4.0 diye adlandırılan bir süreçte değişim sadece sanayi alanında değil, toplumun tüm kesimlerinde olduğu gibi eğitim alanında da ciddi bir dönüşümü ve değişimi zorunlu kılmaktadır.Sanayinin tarihsel gelişimine uygun olarak eğitiminde benzer dönüşümleri yaşadığını ifade edebiliriz. Endüstri 4.0 ile birlikte daha önce ortaya konulmamış olan eğitim 4.0 tanımı da ortaya konulmuş ve eğitim-sanayi ilişkisi bağlamında 4 önemli değişim süreci tanımlanmıştır.

EĞİTİM 1.0

Eğitim 1.0,tarım toplumunun ihtiyaçlarını karşılayabilecek  bilgininin öğretmenden öğrenciye kavramlar aracılığıyla aktarıldığı,eğitim anlayışı olarak tanımlanabilir.Öğretmen merkezli,öğrencinin öğretmeni izlediği ve taklit ettiği,eğitimde yeni metot,teknik ve yaklaşımlara ihtiyaç duyulan bir dönemdir.

 

EĞİTİM 2.0

Eğitim içeriklerinde dönüşüm yaşandığı bu dönemde,eğitim daha çok sanayi kuruluşlarının ve iş hayatının  ihtiyaç  duyduğu teknolojilerin geliştirilmesi  görevini üstlenmiştir.

 

EĞİTİM 3.0

Eğitim sistemlerinde dijital medyanın kullanılmaya başlandığı, bilgi odaklı ve kendi kendine öğrenme olgusunun ortaya çıktığı dönemdir. Buna bağlı olarak bilgisayar destekli ve yüz yüze  eğitimin yansımaları olarak bilgi üreten toplum mottosu altında uluslararası eğitim sistemlerinin birbirini etkilediği bir dönemdir.

 

 

*Bu bölüm tamamlanmıştır.Bir diğer bölüme geçebilmeniz için bölüm sonunda bulunan ‘Quiz’deki tüm soruları doğru yanıtlamanız gerekmektedir.Lütfen,quiz için sol üst köşede bulunan ‘Take the Quiz’ butonuna tıklayınız.Başarılar dileriz.