Kurs Gereksinimleri ve Eğitmenler Hakkında

Ülkeler dijital sanayi devrimine hazırlanıyor.Dördüncü sanayi devrimi olarak adlandırılan ve içinde bulunduğumuz bu yıllarda fazlasıyla duyduğumuz ve başlangıç evresinde olduğumuz  bu oluşum yani Endüstri 4.0;akıllı fabrikalar,yapay zeka,nesnelerin interneti,üç boyutlu yazıcılar,bulut bilişim,büyük veri gibi yepyeni alt teknolojilerle  hayatımıza girerek etkisini hissettirmeye başladı bile.

Hızlı bir dijital dönüşümün yaşandığı  günümüzde  eğitimin de  bu değişime ayak uydurması ve  bu dönüşüm sürecinde önemli rol oynaması beklenmektedir.

Bu eğitimimizde, öncelikle insanoğlunun Endüstri 4.0’a kadar  olan süreçteki sanayi serüvenini daha sonra ise Endüstri 4.0-Eğitim ilişkisini inceleyeceğiz.

Eğitim 5 modülden oluşmaktadır.

Modül 1:Sanayi Devrimlerinin Kısa Tarihçesi

Modül 2:Neden Endüstri 4.0?

Modül 3:Endüstri 4.0 Alt Teknolojileri

Modül 4:Endüstri-Eğitim İlişkisi

Modül 5:Eğitim 4.0

Katılımcı Görüşleri

Kaynakça

 

*Eğitime başlamadan önce eğitim çerçevesinde bilgi paylaşımı kapsamında kullanacağımız “Endüstri 4.0-Eğitim İlişkisi“isimli Facebook grubumuza üye olabilirsiniz.

 

Kurs Eğitmenleri:

Gökhan ARIKAN

Ünsal SAPER