EYY 2022 Kursun Amacı ve Hedefleri

Educational Learning Theory for the 21st-Century

Merhaba Sevgili Arkadaşlar,

Kurs gereksinimleri modülünde kursumuz hakkında gerekli bilgiler konusunda bilgilendirildiğinizi  umuyoruz. Sorularınız olması durumunda lütfen Facebook grubumuzda yazabilirsiniz.

Bu modülün temel amacı siz değerli öğretmenlerimizi içinde bulunduğumuz zamanın eğitim trendleri ve  değişen pedagojileri ve  gelecek için edinilmesi gereken gerçek yaşam becerileri konusunda ilham verici bilgiler ile bir araya getirmeyi planlıyoruz. Kursumuzdan daha iyi yararlanmak için ilk önce 21.yüzyıl eğitimine bakıyor olacağız.

21. Yüz yıl ve Eğitimi

İlk insanlardan günümüze kadar bizler sürekli kitlesel değişimlere maruz kaldık ve buda bir çok yönden değişime gereksinimiz olduğunu bize gösterdi.  Eğitim de gelişen teknoloji trendler yüzünden değişim konusunda sürekli bir baskı halinde kalıyor. Genel olarak zorunlu değişiklikler  beklenmedik gelişen şartlar ile oluşuyor. 21. yüzyıl eğitimine ve becerilerine baktığımızda 19. ve 20. yüzyıl ve 21. yüzyıl eğitimi arasında çok fark olduğunu görüyoruz.

İnsan gücü yetiştirmeyi amaçlayan fabrika modelli bir eğitimden, beceri , okuryazarlıklar, ve pedagojik  öğrenme ve öğretme metotlarının farklılaştığı bir döneme gelmiş bulunuyoruz. Eğitim söz konusu olduğunda bu değişimin ilk öncülerinin zamannın öğrencilerini yakalamak için, öğretmenlerin olması gerekmektedir.

Videoyu izleyiniz ve notlar alınız.

İnfografiği İnceleyiniz

Eğitimde Dönüşüm Nasıl Olmalı ?

Videoyu izleyiniz. Önemli gördüğünüz noktaları not aolunuz.

“Eğitimde Dönüşüm’ün amacı, eğitim sisteminin tıkanıklığına çözüm üretme çabasında olan zihinlerde yeni resimler oluşmasına yardımcı olmaktır. ”

21.Yüzyıl Pedagojileri

21.yüzyıldaki toplumsal, ekonomik, siyasi ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak ihtiyaç duyulan birey niteliklerine ilişkin beklentilerin değiştiği görülmektedir. Bunun yanında bu değişimler eğitim sistemlerini de etkilemekte, bireylere kazandırılması gereken bilgi, beceri ve yeterliklerde zorunlu bazı değişimler yapma durumu ortaya çıkmaktadır. Harari (2018)

World Economic Forum [WEF] tarafından gelecekte bireylerin sahip olmaları gereken beceriler tespit edilmiştir. Bunlar karmaşık problem çözme becerisi, analitik ve eleştirel düşünme becerileri, yenilikçilik, yönetim becerileri, kişiler/birimler arası koordinasyon becerileri, duygusal zekâ, değerlendirme ve karar alma becerileri, hizmet odaklılık, müzakere becerileri, bilişsel esneklik becerileri olarak belirlenmiştir (Gray, 2016).

Beyin Fırtinası

Şu an görev yaptığınız okul bu modüldeki bilgiler ile uyumlu mu? Evet ise hangi yönlerden  ? Hayır ise Neden ?

Padlet ile yapıldı

Modül Görevleri

  • Modül Bilgilerini dikkatli, çalışıp notlar alınız.
  • Beyin fırtınası Padlet üzerinde  soru konusunda istenen bilgileri giriniz.
  • Araç Keşfi görevi : Online Badge Maker  web sitesine gidiniz ve sayfada Badge düğmensine tıklayınız ve  aracı keşfedip Bu modül konularını sembolize eden bir Rozet yapınız bilgisayarınıza indirip  Facebook grubumuzda paylaşınız.
  • Örnek çalışmayı inceleyiniz.

  • Modül quizini yapmayı unutmayınız !!

Modül Rozetiniz

 

Başarılar dileriz.