EYY 2022 – Modül 4 – Eğitimde Yenilikçi Pedagojiler

 

Merhaba Sevgili Arkadaşlar,

4. Modül olan Eğitimde Yenilikçi Pedagojiler konumuza hoş geldiniz. Bir önceki modülde göstermiş olduğunuz muhteşem çalışmalar için çok teşekkür ederiz. Bu modülde Okul derslerinde  ve eTwinning projelerinde öğrencilerimizin öğrenmelerini kolaylaştırıp daha etkili bir hale getirecek bir takım güncel öğretme ve öğrenme metotları üzerinde duruyor olacağız.

Öğrencilere aynı eski usül ile müfredatı ezberden okutmaktan ziyade çeşitli yeni ve yenilikçi fikirler kullanarak zeka davranışlarını geliştirmeyi öğretmeye daha fazla odaklanan öğretim yöntemi, basit kelimelerle Modern Öğretim Yöntemleridir.”

Yıllar içinde, öğretim tarzında gözle görülür değişiklikler oldu. Öğrencilere öğretmek için yapılan ezber ve aynı eski kıraat uygulamasının aksine, artık modern öğretim yöntemleri ile etkileşimli öğretim yöntemleri tanıtılmış ve bunun sonucu görülmektedir. Bu, tamamen farklı bir öğretme ve öğrenme açısı sağlayan bir eğitim reformudur, çünkü modern öğretim yöntemleri, geleneksel öğretim yönteminin aksine, tüm öğrencilere anlama yetenekleri açısından aynı düzeyde davranmaz. Tek öğretmen temelli öğretim yöntemleri yerine, modern öğretim yöntemleri daha çok sorgulama, gösterme, açıklama, uygulama, işbirliği yöntemlerine odaklanır ve daha çok etkinlik temellidir.
Son yıllarda bilim ve teknoloji alanındaki bilginin kapsamı önemli ölçüde artmış ve insanın bilim ve teknolojideki yeni bilgilere uyum sağlama yeteneği de artmıştır. Bu nedenle, farklı alanların bilinmeyen ve keşfedilmemiş alanlarını keşfetmek için yenilikçi ve yaratıcı zihinlere muazzam bir ihtiyaç vardır. Modern dünya ve bilgi odaklı teknoloji çağı ile başa çıkmak için modern yolları benimsemek hayatta kalmanın tek yoludur. Bu nedenle öğrencilerin, bireylerin, toplumun ve milletin gelişimi için yaratıcı ve yenilikçi beyinler gerektiren teknoloji odaklı bir zaman olan 21. yüzyıla ayak uyduracak şekilde yetiştirilmesi gerekmektedir. Öğrencilere modern öğretim yöntemleri tanıtılmalı ve kendilerine ve başkaları için fırsatlar yaratabilmeleri için yeterli bilgi sağlanmalıdır.
Bu modülde yenilikçi pedagojiler olarak  öğrenme yöntemleri üzerinde duruyor olacağız. Bu yöntemler arasında :
 • Online Öğrenme
 • Hibrit Öğrenme
 • Mikro Öğrenme
 • Aktif Öğrenme

İçinde bulunduğumuz Covid- 19 Pandemisi bizi daha çok teknoloji odaklı öğrenme ve öğretme yöntemlerine yakınlaştırdı. Buda teknoloji ile daha önceden hiç ilgilenmemiş eğitimciler için bir süre bir engel teşkil etti. 21. yüzyıl becerilerini ve gereksinimlerini karşılamak için teknoloji ve ona paralel olarak da yeni öğretim şekillerini eğitim sürecimizi daha etkili hale getirmek için ve 21. yüzyıl öğrenenlerini motive etmek için öğrenip kullanmamız gerekiyor.

Uzaktan eğitimin nasıl tasarlanacağı konusundaki sunu videoyu inceleyiniz.

 Online Öğrenme Nasıl planlanmalı ve Hangi araçlar kullanılmalı ?

Hibrit Öğrenme nedir ? Türleri Nelerdir?  Nasıl uygulanır ?

Hibrit öğrenme modeli gelişen teknolojik gelişmelerden, öğrenmenin okul sınırları dışına çıkmasından dolayı en popüler eğitim modeli olarak görünüyor.

Mikro Öğrenme Modeli nedir ?

Özellikle pandemi süreci boyunca eğitim sürecinin engellere takılması öğrencilerde çok fazla öğrenme kayıpları ortaya çıkardı. Bu kayıpların Mikro derslerle spesifik zamanlarda yapılması  öğrenme kayıplarını belirli düzeyde giderebiliyor.

Mikro dersler

Aktif Öğrenme Nedir ? Nasıl Uygulanabilir ?

Aktif öğrenme

 • Öğrenene öğrenme sürecinin çeşitli yönleriyle ilgili karar alma fırsatlarının verildiği
 • Öğrencinin öğrenme sırasında zihinsel yeteneklerini kullanmaya zorlandığı bir öğrenme sürecidir .
 • Öğrencinin öğrenme sürecinde aktif rol aldığı ve farklı şekillerde kendi öğrenmesini pedagojik bir yaklaşın içinde gerçekleştirebilmesidir.

Detaylar için slayt videoyu okuyunuz.

  Ortak Bulma Fuarı 

 • Aşağıda verilen padlet e gidiniz, daha önceki modülde taslak olarak oluşturduğunuz proje fikrinizin kısa bilgilerini padlete alanınızın altına ekleyiniz.
 • İsterseniz yazılmış olan bir  proje fikirlerinin altına ad soyadınızı ve iletişim bilginizi yazınız, ( eTwinning de olan ad soyadınızı ve e mail olabilir.)
 • Padleti kontrol ediniz aralıklarla, ve ortaklarınızı belirleyiniz.
 • Bir sonraki Modülü bekleyiniz bu süreci eğer tamamladıysanız.
 • Görevlerde bu konuda yazılan bilgileri okuyunuz.

Modül Görevleri

 1. Modül Bilgilerini Okuyunuz ve notlar alınız.
 2. Yeni bilgiler ile öğrenme günlüğünüzü güncelleyiniz.
 3. eTwinning Proje Ortağı Bulma Fuarı Padletine gidip ve proje fikrinizi Padlete e yükleyiniz. Adınızı ve soyadınızı padlet de belirtiniz. katılmak istediğiniz proje fikri grubuna adınızı yazınız ve okulunuzu yazınız. Kendi proje fikrinize gelen kişiler ile proje yapmak istiyorsanız kriterlerinize göre ortaklarınızı padletininizi altında isimleri yazan kişiler arasında yazabilirsiniz. Proje fikri şablonunuzu Facebook grubumuz da paylaşmayınız fakat konusu ile grup da da ortak arayabilirsiniz Palette yeteri kadar olmaz ise.
 4. Yumpu eBook oluşturma aracını keşfediniz ve bir eBook oluşturunuz, Linkini Facebook grubumuzda paylasınız. Diğer gönderilere pozitif geri dönütler veriniz.
 5. Multdev aracını keşfediniz ve eTwinning projesi için animasyonlu bir harita hazırlayınız.
 6. ThatQuiz aracını keşf ediniz ve öğrencileriniz ile nasıl kullanabileceğinizi düşününüz. Çeşitli dersler de quiz oluşturma aracıdır.
 7. Modül quizini tamamlamayı unutmayınız.

Modül Rozetiniz

 

Başarılar dileriz …