Kursun İçeriği ve Eğitmen Hakkında

Giriş

Çağdaş eğitim dünyasında çocuklardan teknolojiyi sadece kullanabiliyor olmaları değil aynı zamanda onu geliştirmeleri de beklenmektedir.  Bu sebeple hem ebeveynler hem de öğretmenler çocukların kodlamayı öğrenmelerini istemektedirler.

İster bilgisayar programcılığına başlangıç için bir adım olarak görülsün ister algoritmik düşünme becerilerini geliştirmek için bir araç olarak görülsün kodlama, geleceğin yazılacağı dil olarak kabul edilmektedir. Kodlanabilir robot kitleri ise bu dili etkin bir şekilde öğrenmenin en somut yollarından biridir. Bu robotlar, çocukların yazdığı emirleri anında, fiziksel olarak harekete geçiren kitler olarak hem hızlı dönüt sağlamakta hem de eğlenceli bir öğrenme ortamı oluşturmaktadırlar.


Kursun İçeriği

Bu kursta kodlanabilir robot seçiminde dikkat edilmesi gerekenlere kısaca değindikten sonra farklı disiplinlerde bu robotlardan hangi şekillerde faydalanılabileceği ile ilgili bilgilere ve örneklere yer verilecektir.


Eğitmen Hakkında

Asaf Ekin Yeşil – Türkçe Öğretmeni

Diğer Kursları:

eTwinning Projelerinde CoSpaces Edu Kullanımı

eTwinning Projelerinde Drama Süreçleri

 


Faydalı olması dileğiyle!