Robotların Kullanım Alanları

Robot, duyargaları (sensör) ile çevresini algılayan, algıladıklarını yorumlayan, bunun sonucunda karar alan (yapay zeka), karar sonucuna göre davranan, eylem olarak hareket organlarını çalıştıran veya durduran bir aygıttır. Bu tanıma göre bilgisayara paralel port ile bağlı ve klavyeden kontrol edilen bir araba robot değildir. Çünkü kendisi tek başına karar vermemekte, bizim klavyeden verdiğimiz talimatları uygulamaktadır. Ancak aynı araba duyargaları ile algıladıklarını yorumlamak üzere bilgisayarın mikroişlemcisini kullanıp, yorumlatıyor ve kendi karar alabiliyor, algılamalarına göre bizden bağımsız davranabiliyorsa o artık bir robottur.

Günümüzde robotların kullanım alanları aşağıdaki örneklerde görüleceği üzere giderek yaygınlaşmaktadır ve bu yaygınlaşma bir yandan bazı kesimleri işinden ederken bazı kesimler için yeni iş imkanları anlamına gelmektedir. Aşağıda, robotların kullanıldığı alanlardan bazılarına yer verilmiştir.

Endüstriyel Robotlar

Endüstriyel robotlar, üretimde kullanılan robotlardır. Tehlikeli çalışma koşullarında işçilerin yerini alarak güvenliği sağlamak, işçi maliyetini azaltarak daha karlı ve hızlı üretim yapmak amacıyla kullanılmaktadır.

 

Operasyonel Robotlar
Operasyonel robotlar, insanların çalışmasının tehlikeli ya da imkânsız olduğu durumlarda çalışan, genellikle uzaktan kumanda ile kontrol edilen robotlardır. Bu robotlar, yüksek radyasyonun bulunduğu alanlarda, göçük riskinin bulunduğu maden bölgelerde, mayınlı arazilerde veya uzay hakkında araştırma yapmak amacıyla
kullanılmaktadır.

Tıp ve Sağlık Alanında Robotlar

Tıp ve sağlık alanındaki robotlar, cerrahi operasyonlarda yaygınlıkla kullanılmaktadır. Cerrah elinden daha hassas bir kabiliyete sahip olmaları ve boyutlarının küçük olmasından dolayı hacimli alanlarda işlevsel olmaları önemli bir avantaj sağlar. Ayrıca, fizik tedavi ve rehabilitasyon amacıyla kullanılan robotlarla felçli hastaların tedavilerinde etkili sonuçlar elde edilebilmektedir.

Eğitim ve Araştırma Alanında Robotlar

Eğitim alanındaki robotlar, fen ve teknoloji, matematik gibi derslerin öğretiminde, zihinsel engelli ve otizmli çocukların eğitiminde, yabancı dil eğitiminde yardımcı öğretici olarak kullanılmaktadır. Her geçen gün yapılan araştırmalar ile duyguların, jest ve mimiklerin gösterilebildiği robotların ilgi çekici ve dinamik olmaları eğitimde daha etkili bir iletişim ağlamaktadır.

Eğlence Alanında Robotlar

Eğlence alanındaki robotlar genel olarak hobi amaçlı veya oyuncak olarak kullanılmaktadır. Dünya genelinde, hobi amaçlı robotların sergilendiği veya yarıştırıldığı çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Ayrıca, sinema sektöründe film görüntü efektleri tekniğinde de robotlar kullanılmaktadır.

Sibernetikte Robotlar

Sibernetik alanındaki robotlar, hem dış görünüş olarak, hem de yapay zeka sayesinde davranışsal olarak insanlara benzetilmeye çalışılan robotlardır. İnsansı ve sosyal olan bu robotların, gelecekte toplumda daha çok kabul görmeleri, insanlarla etkileşime girmeleri ve basit ev işlerini yapmaya yardımcı olmaları beklenmektedir.

Tarım ve Hayvancılık Alanında Robotlar

Tarım ve hayvancılık alanındaki robotlar, zamandan ve maliyetten tasarruf sağlayan robotlardır. Bu robotlar, tarlaların sürülmesi, tohum ekilmesi, hasat, sulama, gübreleme, ilaçlama gibi tarımsal faaliyetlerinde kullanılır. Ayrıca süt sağımı ve besleme gibi hayvancılık faaliyetlerinde de kullanılmaktadır.

Ulaşım Alanında Robotlar

Ulaşım alanındaki robotlar, lojistik destek sağlayan robotlardır. Kişilerin dengede durarak gitmesine yardımcı olan robotlar veya son zamanlarda üzerinde çalışılan sürücüsüz otomobiller ulaşım alanındaki robotların en iyi örneklerindendir.