Tarih

Açıklama 
Öğrenciler, ünlü bir kişinin yaşamını gösteren bir zaman çizelgesi oluşturmak için ortaklaşa çalışır ve öncelikle kişiyi araştırır. Robotlarını zaman çizgisinde dolaşmaya programlarlar ve kişilerin yaşamlarıyla ilgili önemli gerçekleri önceden yapılan ses kayıtları ile açıkça belirteceklerdir.

Hedefler
• Bir kişinin hayatını anlatmak için Dash’ı birlikte programlayabilirler.
• Kişilerin yaşamlarıyla ilgili önemli bilgileri açıkça kaydedebilirler.
• Zaman çizelgesi hazırlarlar. Dash’in kişiliği için isteğe bağlı bir kostüm hazırlayabilirler.


Çalışma prosedürü
Araştırma:
Öğrenciler ünlü bir kişinin hayatını araştırmak için bir ortakla çalışırlar. Araştırmalar için interneti kullanırlar. Başkalarına, o kişinin hayatı hakkında 5 önemli olayı öğretmek için 5 tam cümle yazarlar.
Öğrenciler zaman çizgisini bir karton üzerine hazırlarlar ve zaman çizelgesinde Dash’in durdurmasını istedikleri en az 5 tarih seçerler.

Bir zaman çizelgesi oluşturma:
Öğrenciler zaman çizelgesini kağıt, kurşun kalemler ve görseller kullanarak yaratırlar.

Programlama:
Öğrenciler, Dash’in ünlü kişiyi anlatması için Blockly uygulamasını kullanır ve bu önemli olaylarla ilgili 5 adet cümle yazarlar. Öğrenciler ayrıca Dash’in ışıklarını, seslerini, ve eylemlerini kullanarak programlarken eşli çalışırlar.

Paylaşım:
Öğrenciler bitirilen zaman çizelgelerini sınıf ile paylaşırlar. Öğrenciler ayrıca, Dash’i gerçekten ünlü kişilerine çevirmek için bir kostüm veya şapka oluşturabilirler. Öğrenciler ayrıca Dash’in sunumunu kaydederler.