Matematik

Labirent Tasarlıyorum

Öğrenciler sınıf içinde sınıf kitaplığında bulunan kitapları kullanarak robotun rahatça hareket edebileceği bir labirent yaratırlar. Bunun için ‘labirent oluşturma’ sitelerinden faydalanabilirler.

Robotun kenarlara çarpmadan doğru yoldan çıkışa ulaşması için sağa dön, sola dön, düz git gibi komutlarla hareket etmesinin sağlanması gerekmektedir. Öğrenciler, uzaklığı tahmin ederek deneme yanılma yoluyla robotu programlar ve labirentin çıkışına ulaşarak etkinliği başarı ile tamamlar.