Dil ve Edebiyat


İşbirlikçi Hikayeler

Hikayelerimiz Türkçe, İngilizce ve Almanca olarak dijital kitaplarda yer almaktadır.

Book titled 'Wonderland Storybook'

 


İngilizce

Yapılan çalışmalar, çocukların robotlardan hem anadillerinde hem de yabancı dilde yeni sözcükler öğrenebildiklerini göstermektedir. Bu etkinlik kapsamında 4. Sınıf öğrencileri, sınıf eşyaları konusunda öğrendikleri silgi, cetvel, defter gibi basit kelimelerin İngilizce okunuşlarını tablete kaydetmişlerdir ve komutlarla robotun ilgili kelime görseline gidip o sözcüğün İngilizcesini söylemesini sağlamışlardır.

 


Dijital Sözlük