Sosyal Bilgiler

Farklı Kültürler

Dünya genelinde UNESCO’nun Kültür Mirası Listesi sadece anıtları ve binaları değil, gelenekleri ve gelenekleri de korumayı amaçlamaktadır.
1- Geleneksel Yemekler
2- Geleneksel Elbiseler
3- Ünlü Binalar
4- Somut Olmayan Kültürel Miras

Tüm bunları ve daha fazlasını kodlanabilir robotlar yardımı ile derslerde farklı tekniklerle işlemek mümkün olabilmektedir. Örneğin farklı kültürlerden Dot’lar oluşturulur ve öğrencilerden bu robotlar için o kültüre uygun isim, yemek, mekan, dans ve kültürel öge bulmaları ve robota ses kaydı yaparak sunmaları istenebilir. Aşağıdaki sunumda örnekleri görebilirsiniz.