I. Etkinlik

ROL KARTLARI

Amaçlar: Yaratıcı düşünme, Rol yapma becerisi, İletişim becerilerini geliştirme, Esnek ve hızlı düşünme becerisi

Malzemeler: Rol kartları

Uygulama: Etkinlikte kullanılacak rol kartları, çocuklara doğaçlama için gerekli ipuçlarını verir. Kartın içeriği çocuklara, doğaç­lamaya başlamadan önce gerekli bilgiyi sağlamalıdır. Çocuklardan da kartlardaki bu bilgileri özümsemeleri istenir. Rol kartları doğaçlamalar sırasında her an başvu­rulan bilgi kaynağı olmaktan öte, gerektiğinde yararlanılan kaynaklar olmalıdır. Aşağıda yer alan kartlardan birini çeken öğrenciden kartta yer alan karakterlerden istediğini doğaçlama oynaması istenir.

  • Havaalanına geç gelen bir yolcu, uçağa binebilmek için bilet görevlisi ile tartışır. Yolcu, işlemleri için oldukça geç kalmıştır ancak mutlaka o uçağa binmelidir. Görevli de amirinin uyarıları yüzünden kurallara uymak zorundadır.
  • Bir müşteri, bozuk bir malı satıcıya geri vermeye çalışır. Satıcı malı geri almamak için türlü çeşitli bahaneler üretir.
  • Kız ya da oğlan, babasından ya da annesinden hafta sonu dışarı çıkmak için izin ister. Anne ya da baba izin vermemekte direnir.
  • Oyuncakçı dükkanında cimri bir anne, sürekli bir şeyler isteyen çocuğunun isteklerine karşı çıkar.
  • Alışveriş merkezinde çocuğunu kaybeden bir baba ile anne tartışır.
  • Bir öğrenci, sınavdan aldığı notun yanlış olduğunu düşünür, öğretmene itiraz eder. Öğretmen, doğru not verdiğini ve öğrencinin haksız olduğunu savunur.
  • Çalışan biri, patronundan zam ister. Patron, çalışanın performansının düşük olduğunu savunarak zam vermek istemez.
  • Ev sahibi, kiracıyı çeşitli bahanelerle evden çıkarmak ister. Kiracı evden çıkmamak için direnir.

Değerlendirme: Çocuklara etkinliğin sonunda kendilerini nasıl hissettikleri sorulur. Rol kartlarındaki durumlarla gerçek hayatta karşılaşıp karşılaşmadıkları, karşılaştılarsa kendilerinin nasıl davrandıkları konusunda sohbet etmeleri istenir.