Giriş

     Yaşadığımız yüzyılda teknolojinin hızla gelişmesi, toplumu oluşturan bireylerin teknolojinin hızla gelişimini takip etmelerini ve bu gelişmeler paralelinde kendilerini yenilemelerini gerekli kılar. Bireylerin bu gelişime ayak uydurmalarının tek yolu iyi bir eğitim almalarıdır. 

     İşte bu nedenle ülkeler, ulusal ve evrensel değerleri tanıyan, bu değerlere katkı koyan, kendini gelecek yüzyıllara taşıyacak, sorunlarla baş edebilen, problemlere kısa sürede yaratıcı çözümler getirebilen bireyler yetiştirmek için eğitim sitemlerini yeniden yapılandırmaktadırlar. Düşünen, sorgulayan, eleştiren, yaratıcı çözüm üreten, düşünce ve görüşlerini yazılıve sözlü olarak en iyi biçimde dile getirebilen bireylere her alanda ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bağlamda eğitim sistemlerinde hem çözümleyici düşünme yetisinin hem de düş gücünün geliştirilerek bireyin yaratıcılığının önünü açan yeni yöntem ve tekniklere yer verilmesi gerekmektedir.

     Yapılan bilimsel araştırmaların büyük bir kısmı, yaratıcı düşünme becerilerinin uygun eğitim programlarıyla desteklendiğini ortaya koymaktadır. Batılı ülkelerde özellikle seksenli yıllardan itibaren eğitim programlarında yaratıcılığı geliştirmeye büyük önem verilmeye başlanmıştır. Böylece bireylerin sadece bilişsel becerileri değil, duyuşsal becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır.

     Bu kursun amacı da yaratıcılığın tanımı ve tarihinden bahsederek yaratıcılık süreçleri hakkında bilgiler vermek, öğretmenlerin eğitim ortamlarında uygulayabilecekleri yaratıcılığı geliştiren etkinlik örnekleri sunmaktır.


Eğitmen Hakkında

Asaf Ekin Yeşil – Türkçe Öğretmeni

Diğer Kursları:

Kodlama ve Robotik Uygulamaları

eTwinning Projelerinde CoSpaces Edu Kullanımı

Okul Öncesi Diyalojik Okuma

eTwinning Projelerinde Drama Süreçleri

 


Faydalı olması dileğiyle!