III. Etkinlik

PARALEL EVREN

Amaçlar: Yaratıcı düşünme, Yaratıcı bağlantı kurma, Yaratıcı sanat becerilerini geliştirme, Yaratıcı yazma becerilerini geliştirme.

Malzemeler: Kalem, kağıt, yazı tahtası.

Uygulama: Öğrencilerden tarihteki olayların oldukları gibi değil de başka türlü gerçekleşseydi ”Hitler hiç doğmamış olsaydı?, günümüz dünyasını nasıl etkileyeceği üzerine düşünmeleri istenir. Öğrencilerin, dünyanın gidişatını değiştirebilecek olayları tahtaya yazmaları istenir. Gruplara ayrılan öğrencilerden bu olaylar yaşanmasa ya da farklı yaşansa sonuçlarının neler olacağını, günümüzü nasıl etkileyeceğini düşünüp yazmaları istenir.

Değerlendirme: Etkinlikten sonra çocuklardan şu anda yaşadıklarının geleceğe nasıl etki edebileceği üzerine konuşmaları ve nedensellik üzerine düşünmeleri istenir.