Yaratıcılığın Tanımı

     Yaratıcılık ile ilgili yapılmış bazı tanımlar şu şekildedir:

– Wilson, Guilford ve Christensen’a (1953) göre yaratıcılık; sorulara verilen cevapların olağan dışılığı; uzak, alışılmadık ve geleneksel olmayan çağrışımlar üretebilme ve bunların ifade edilmesindeki parlak zekâdır.

– Rhodes’a (1961) göre yaratıcılık; kişinin yeni bir kavramı iletmesi olayıdır. Kavram ile kast edilen üründür. Bu tanıma mental bir aktivite ve bireyden söz edildiği için de çevresiyle ve diğer insanlarla olan etkileşimi de dâhildir.

– Guilford’a (1956) göre yaratıcılık, özgün fikirlere sahip olmaktır. Kişinin sahip olduğu bu özgünlük, sorulara verilen kabul edilebilir alışılmamış cevapların sıklığı açısından test edilebilir.

– Csikszentmihalyi’ye (1996) göre yaratıcılık; “yeni ve değerli olan fikirler veya eylemlerdir. Yaratıcı olabilmede kişinin kendi düşüncesi kriter olarak yeterli değildir. Düşüncenin bazı standartlara göre yeni ve değerli olduğunun söylenebilmesi için sosyal değerlendirmeye girmesi gerekir. Yani yaratıcılık sadece kişinin kafasında olup bitmez, fikirler ve sosyokültürel bağlamdaki etkileşimle meydana gelir”.

– Fisher’a (2004) göre yaratıcılık; “En basit düzeyde yaratıcılık, bir şey yapmak, oluşturmak veya meydana getirmektir. Düşünsel, sözel veya fiili olarak üretken olmak gerekir”.

– Runco ve Jaeger’a (2012) göre yaratıcılık; orijinallik ve etkileyiciliktir. Orijinal olanın yaratıcı olması için ortaya çıkan ürünün kullanışlı ve uygun olması gerekir. Etkileyicilik ise bulunulan konuma göre ortaya çıkanın değer görmesi anlamına gelmektedir.

     Tüm bu tanımlara bakıldığında yaratıcılıkla ilgili 4 farklı boyut ortaya çıkmaktadır: Yaratıcı kişi, yaratıcılıkla ilgili mental süreç, yaratıcılığın yer aldığı çevrenin özellikleri ve tüm bu süreçler sonucunda ortaya çıkan yaratıcı ürün.

     Sonuç olarak;

     1.Yaratıcılık doğuştan gelen bir özelliktir.

     2.Her insan kendi niteliklerine göre yaratıcıdır.

     3.Yaratıcılık, özel eğitimlerle yeniden kazandırılabilir, güdülenebilir ve geliştirilebilir.

     4.İnsanlığa faydalı, yeni ve özgün düşünceler veya ürünler üretmek yaratıcılıktır.