Yaratıcılık Süreçleri

     Yaratıcılık nasıl ortaya çıkmakta ve ne gibi süreçlerden geçmektedir? Alanyazına bakıldığında yaratıcılığın dört süreç sonunda ortaya çıktığı konusunda fikir birliği olduğu görülmektedir. Bu süreçler hazırlık, kuluçka, içgörü ve doğrulamadır. Bazı yaratıcı düşünme modelleri ise şu şekildedir:

1. Wallas Modeli: Yaratıcılık; hazırlık, kuluçka, aydınlama ve doğrulama basamaklarından oluşan bir süreçtir.

2. Herrman Modeli: Hermann, beyni dört bölüme ayırarak yaratıcı problem çözmenin beynin tüm bölümlerinin ortak fonksiyonu olduğunu ifade etmiştir. Ona göre yaratıcı problem çözme için beynin altı farkl özelliğine sahip olması gerekir. Hermann, bu altıözelliği meslek dallar ile özdeşleştirmiştir: mühendis, yargıç, kaşif, dedektif, sanatçı ve prodüktör. 

3. Parnes Modeli: Bu model; gerçeği bulma, problemi bulma, fikir bulma, çözüm bulma, kabul bulma basamaklarından oluşur.

     Bunların dışında da çeşitli modeller ortaya atılmıştır. Tüm bu modeller yaratıcık sürecini ortaya çıkarmaya çalışmaktadır. Diğer yandan yaratıcılık sürecin çeşitli yönlerden etkileyen faktörler mevcuttur. Bunlar şu şekildedir:

  • Zeka
  • Yaş
  • Cinsiyet
  • Aile
  • Eğitim
  • Uyaranlar
  • Motivasyon
  • Bireysel, örgütsel ve toplumsal engeller.