Yaratıcılığı Geliştirme Yöntem ve Teknikleri

     Yaratıcılığıgeliştirmek için kullanılan yöntem ve teknikler her bireyi bir Picasso, bir Edison yapmayı amaçlamaz. Ama her bireyin özgün fikirler üretmesinde, alışılmışın ötesine gitmesinde itici bir rol oynayacağı şüphesizdir.

     1. Yaratıcı Kişileri İnceleme:  Yaratıcılığıgeliştirmek için en etkili yol yaratıcı kişilerin yaşamlarını incelemek ve onların kendilerini geliştirmek için neler yaptıklarına bakmaktır.

     2. Bireyin Yaratıcılığını Destekleyen Bir Ortam Oluşturma: Çocukların sıra dışı görüşlerini ifade etmelerine imkan tanınmalı, onları cesaretlendirmeli, onlara yapıcı ve olumlu eleştiriler yapılmalıdır. Hazır bulunuşluk düzeyine uygun öğretim araç gereçleri üretilmeli ve kullanılmalıve eğitim ortamı zenginleştirilmelidir.

     3. Yanal Düşünme: Mantığa ters düşen düşünmeyi cesaretlendirir. Beynin sağ yarı küresiyle bilgi işlem gibi, sınır dışı düşünme ve olaya farklıbakış açısı geliştirmeyi esas alır.

     4. Sosyodramatik Model Kullanma: Önce bireyin problemle ilgilenmesi sağlanmalıdır. Sonra onun çevresinde, birey duygularınıcanlıoyun biçiminde yansıtmalıdır.

     5. Iraksak Düşünme: Iraksak düşünme bilineni, öğrenilmiş olanı eleştirir, gerekirse düzeltir, olabilecek konusunda düşünür, belirli olmayan alanlarda dolaşma eğilimi gösterir. Bilinmezler ve tehlikeler onun en büyük ilgi kaynağıdır.

     6. SCAMPER: Yaratıcılığıgeliştirmek için karşılaşılan konu, durum, problemi farklı bakış açısıyla çözebilmek için aşağıdaki dokuz sorunun sorulmasıdır. Bu soruların baş harfleri SCAMPER sözcüünü oluşturur.

     1. S(Substitute): Kelimenin anlamı yerine geçme , yerini almadır.

     2. C( Combine): Kelime anlamıbirleştirmek, karıştırmaktır.

     3. A (Adapt): Kelime anlamıuyarlamaktır.

     4. M (Modify) : Kelime anlamıdeğişiklik yapmaktır.

     5. M (Magnify-Add): Kelime anlamıbüyütmek, eklemektir.

     6. P (Put the Other Uses): Başka kullanımlar anlamına gelir.

     7. E (Eliminate): Ayırmak, elemek anlamındadır.

     8. R (Rearrenge): Kelime anlamı yeniden düzeltmektir.

     9. R (Reverse): Yer değiştirmek anlamına gelir.

     Bunların dışında açık uçlu ve yanıtı belli olmayan sorular sormak, beynin sağ ve sol yarı kürelerini birlikte kullanmak, balık kılçığı, sinektik, imgeleme, beyin fırtınası, zihin haritası, çağrışım, meydan okuma, ters çevirme de çocukların yaratıcılıklarını geliştirmek için kullanılan yöntem ve tekniklerden bazılarıdır.