II. Etkinlik

NASIL BİRİ

Amaçlar: Yaratıcı düşünme, Yaratıcı bağlantı kurma, Yaratıcı sanat becerilerini geliştirme, Yaratıcı yazma becerilerini geliştirme.

Malzemeler: Mekanda bulunan çeşitli nesneler

Uygulama: Öğrenciler gruplara ayrıldıktan sonra bir gruptaki her bir katılımcı bir kutunun içerisine ister mekânda bulduğu isterse üstlerinde olan objelerden bir tane koyar ve ardından bu kutu, diğer gruba verilir. Bu grup, kutunun içindeki objeleri inceler ve bu objelerin hepsinin bir kişiye ait olduğu düşüncesinden yola çıkarak o kişinin cinsiyeti, nasıl göründüğü, nerede yaşadığı, nelerden hoşlandığı hakkında fikirler sunar. Ardından, ortaya çıkartılan karakter için kutudaki tüm objelerin kullanıldığı bir skeç hazırlanıp oynanır.

Değerlendirme: Çocuklara objelerin onlarda oluşturduğu duygu, düşünce ve imajlar konusunda konuşmaları istenir. Çocuklardan, bir karakter yaratımında başka hangi yaratıcı yollar olabileceği konusunda düşünmeleri istenir.