Yaratıcılığı Geliştiren Etkinlikler

     Yaratıcılığın gelişimde okul ortamı, yapılan etkinlikler ve araçlar önemli olmakla birlikte, okulda bu ortamın sağlayıcısı olan öğretmenlerin de yaratıcılığın gelişiminde etkisi yadsınamayacak kadar fazladır.

     Öğretmenin konuya yaklaşımı, özellikle de kendisinin ne kadar yaratıcılığa açık olduğu önemlidir. Çocukları tanıyan, anlayan, hoşgörülü, özgür olmayıve orijinalliği destekleyici öğretmenler yaratıcılığın gelişimine katkıda bulunur.

     Yani yaratıcılığı kolaylaştıran bir öğretmen, herhangi bir dersin herhangi bir etkinliğini evirip çevirip hedef kitlesinin seviye, ihtiyaç ve ilgisine uygun bir şekilde yaratıcılığı geliştiren bir etkinlik olarak sunma becerisine sahiptir.