Değerlendirme

     Yaratıcılığın geliştirilmesi için verilecek eğitimde, öğrencinin kendi yaratıcılığının bilincinde olması oldukça önemlidir. Bu sebeple çocuk, küçük yaşlardan itibaren yaratıcı olmaya önem vermeyi, görüşlerini açıkça ifade etmeyi, eleştiriye açık olmayı, hata yapmaktan korkmamayı, risk alabilmeyi, özgün olabilmeyi öğrenerek büyümelidir.

    Diğer yandan yaratıcılığın özendirildiği ve ödüllendirildiği ortamlar hazırlanmalıdır. Yaratıcı düşünce ve davranışlara pekiştireç verilmesi onların kalıcılığında büyük rol oynar. Öğretmenler, yaratıcılık konusunda duyarlı olduğu sürece öğrencilerinin yaratıcılıklarını destekleyecek ortamlar hazırlayacaktır.

     Kurs kapsamında yer verilen etkinliklerin çocukların yaratıcılığına olumlu katkı yapacak nitelikte olmasına özen gösterilmiştir. Ancak verilen dokuz etkinlik örneği elbette ki çeşitlendirilip farklı seviyelere uyarlanabilir. Siz değerli öğretmenlerimizin de aşağıdaki alanda  görüş, öneri ve yaratıcılığı geliştiren etkinlik örneklerinizi bizimle paylaşmanız dileğiyle …

     Esen kalın!


ÖRNEKLER


ROBOTLAR

Robot dizaynı başlangıç şablonu örneği   Θ TIKLA Θ

FİLM YAPIMI


ŞARKIDAN RESME – Duyduğunu çizme etkinliği


NASIL BİRİ?


ROBOTİK KODLAMA ENTEGRASYONU


Padlet ile yapıldı

Kaynakça

1.KAPAR, Kuvanç Elif Burcu. ”Yaratıcı Yazma Etkinliklerinin Öğrencilerin Türkçe Derslerine İlişkin Tutumlarına ve Türkçe Derslerindeki Başarılarına Etkisi”, İzmir, 2008.
2.SUNGUR, Nuray. “ Yaratıcı Düşünce”, Evrim Yayınevi, İstanbul,1997
3.ATAMAN, Ayşegül. “Eğitim Sürecinde Yaratıcılık”, Yaratıcılık ve Eğitim, Türk Eğitim Derneği Yayınları, Ankara,1993
4.SOYER, Makbule Kalı. ”Yaratıcılık ve Yaratıcı Etkinlikler El Kitabı”, Nobel Yayınları, Ankara,2018.
5.https://www.education.com
6. YEŞİL, Asaf Ekin. ”Objenin Teatral Kullanımı ve Drama Süreçlerinde Değerlendirilmesi”, Ankara, 2018.