II. Etkinlik

OLMAYAN ŞEYLER

Amaçlar: Duygu, düşünce ve hayalleri özgün yollarla ifade etme, Kendini yaratıcı yollarla ifade etme.

Malzemeler: Bu çalışmada amaç, objelerin insanların hayatına soktuğu jest, mimik, ifade ve hareketlerden yola çıkılarak objeyi doğru tahmin edebilmek ve katılımcıların sözsüz iletişim yollarından beden dilini kullanma becerilerini geliştirmektir. Dolayısıyla herhangi bir malzemeye ihtiyaç duyulmamaktadır.

Uygulama: Objeler, hayatlarına girdikleri insanlarla ilişki kurarlar. Her bir obje hayatına girdiği kişiye yeni hareketler, terimler, işaretler kazandırır ya da tam tersi tüm bunlar o objenin kişinin hayatından çıkmasıyla yok olur. Etkinlik kapsamında çocuklardan aşağıda örnek olarak listelenen özel durumları sözsüz bir şekilde canlandırmaları istenir:

 Çantadan çıkan birbirine dolanmış kulaklıkları açmaya çalışmak

 Eldiven takılı ellerle ayakkabı bağlamaya çalışmak

 Bir şişeyi açacak kullanmadan açmaya çalışmak

 Sürekli temassızlık yapan şarj aleti ile telefonu şarj edip acil bir görüşmeyi yapmaya çalışmak

 Sürekli yön değiştiren sert rüzgârda şemsiye kullanmaya çalışmak

Değerlendirme:Katılımcıların, vücudun farklı bölümlerini kullanarak obje kontrolü gerektiren hareketleri objeler yokken yapmaya çalışmaları onları beden dilini kullanmaya yönlendirirken, beden dilinin kullanımı onların dili kullanma ve öğrenme ilgilerini de desteklemektedir.