III. Etkinlik

ASLINA BAKARSANIZ

Amaçlar: Yaratıcı düşünme, Dili yaratıcı şekilde kullanabilme, Yaratıcı sunum becerilerini geliştirme.

Malzemeler: Kağıt, kalem, el kuklaları.

Uygulama: Masallarda yer alan çeşitli karakterlerin ”aslında” başka hikayeleri, yönleri, düşünceleri ya da istekleri olabileceği konusunda çocuklara ipuçları, başlangıç noktaları verilir ve onlardan bunun devamını ister yazılı isterlerse kukla sunumları ile ortaya koymaları istenir.

Değerlendirme: Çocuklara etkinliğin sonunda kendilerini nasıl hissettikleri sorulur ve bilindik karakterlere farklı hikayeler yazarken en çok nerede zorlandıklarını paylaşmaları istenir.